Suong

Het verhaal van Suong

uit Vietnam

‘Ik ben bang, maar geef mijn geloof niet op’

In Vietnam kan het volgen van de Here Jezus zware gevolgen hebben. Iedereen die afwijkt van de lokale cultuur kan worden bedreigd of gestraft. Dat overkwam ook Suong*. Ze woont in het noorden van Vietnam en maakt onderdeel uit van een inheemse gemeenschap. Ze staat onder constante druk, want haar familie wil dat ze haar geloof in de Here Jezus opgeeft.

Haar niet-christelijke man steunde haar in eerste instantie. Maar toen hij zijn baan dreigde te verliezen, keerde hij zich tegen zijn vrouw. Zijn ouders deden hetzelfde. Suong: “Toen ze merkten dat ik mijn geloof niet wilde opgeven, brachten mijn schoonouders me terug naar mijn ouders. Ze hoopten dat die me zouden kunnen overtuigen mijn christelijke geloof te verwerpen”. En dat was precies wat haar familie probeerde te doen. “Toen ik dat weigerde, zeiden ze dat ze me zouden wegsturen en dat ik niet meer terug mocht keren naar huis. Ik ben erg bang, maar ik zal mijn geloof niet opgeven.”

Ondanks alle bedreigingen van haar man en familie blijft Suong standvastig in haar geloof. Ze denkt er  zelfs over om met haar kind naar een ander land te vluchten. Haar zus deed dat eerder al vanwege geloofsvervolging. Open Doors helpt Suong en houdt haar situatie nauwlettend in de gaten. Suongs verhaal laat heel duidelijk zien met welke uitdagingen christenen in Vietnam worden geconfronteerd.

* Schuilnaam

Gebedspunten

  • Bid voor Suong en haar kind, dat God een uitweg zal bieden: of dat nu in een ander land is of door de druk te verminderen.
  • Bid voor het hart van Suongs man, ouders en schoonfamilie. Vraag God om hun harten te veranderen zodat Suong in vrijheid de Here Jezus kan volgen.
  • Bid ook om wijsheid voor lokale kerkleiders, zodat zij Suong zo goed mogelijk ondersteunen.

Scroll naar boven