Het verhaal van Tahani en Raoufa

uit Egypte

Dit is het verhaal van twee zussen uit Egypte: Tahani (65) en Raoufa (63). Ze wonen samen in het huis van hun ouders en bezitten een stukje land. Een agressieve buurman schuwt geen enkel middel om hun land in bezit te krijgen.

De grond van Tahani en Raoufa is het enige stukje land in de regio dat in handen is van christelijke eigenaren. In de wijde omtrek wonen geen andere christenen. Salem, een van de buren van de twee vrouwen, heeft het op hun stukje land gemunt. Hij bedreigt de zussen, sluit hun watertoevoer af, vernietigt hun gewassen en sloopt hun omheining. Daarbij krijgt hij hulp van zijn familie en vrienden. Omdat hij weet dat Tahani en Raoufa kwetsbaar zijn vanwege hun geloof, gelooft hij dat zijn getreiter hen uiteindelijk zal verdrijven van hun land.

Gebroken been

De agressieve pesterijen blijven niet alleen bij het vernietigen van de eigendommen van de zussen. Bij een gewelddadige confrontatie met haar buurman loopt Tahani een gebroken been op. De politie doet wel onderzoek, maar Salem komt er zonder waarschuwing of verdere gevolgen vanaf. Helaas komt dit soort onrecht in het zuiden van Egypte vaker voor.

Het stuk land van Tahani en Raoufa is hun enige bestaansmiddel, maar door Salems voortdurende sabotage van hun spullen en grond kunnen ze het land niet beplanten of bewerken. De zussen overleven nu alleen dankzij de hulp die ze van hun kerk krijgen. Bid je mee om een vreedzame oplossing voor hun situatie?

Dank- en gebedspunten 

  • Dank God dat de kerk Tahani en Raoufa bijstaat in hun nood.
  • Bid dat Salem tot inkeer komt en zijn buurvrouwen in vrede hun land laat bewerken.
  • Vraag God of Hij Tahani en Raoufa moed en vertrouwen geeft, zodat ze niet in voortdurende angst hoeven te leven.
Scroll naar boven