Vinita

Het verhaal van Vinita

uit India

Vinita* is een vrouw uit India van midden twintig. Ze kwam tot geloof via een collega die elke dag het evangelie met haar deelde. Ook haar man gelooft nu in de Here Jezus. Hun buren zijn echter niet blij met hun geloof in een ‘vreemde God’ en laten dat goed merken. Het gezin overleefde ternauwernood een brute aanval.

Vinita vertelt graag over haar geloof, maar dat wordt haar niet in dank afgenomen. Het gezin wordt voortdurend lastiggevallen door hun gemeenschap. “Ik heb vaak geprobeerd het evangelie te delen, maar niemand wilde luisteren”, vertelt Vinita. “Ze zeiden nare dingen tegen me, zoals: ‘Je aanbidt een vreemde God in plaats van onze goden en godinnen’. Onze buren zochten vaak ruzie of gooiden afval voor ons huis neer. We probeerden het maar te negeren.”

Maar kort geleden nam de vervolging een meer gewelddadige vorm aan. Haar buren sloegen Vinita en klaagden vervolgens háár aan bij de politie. Overstuur vroeg ze haar predikant om te komen bidden met haar gezin. Tijdens dat bezoek stormden gewapende hindoe-extremisten het huis binnen; ze vielen aan met metalen staven en bijna een half uur lang werden Vinita en de anderen geslagen. Haar baby werd uit haar armen gerukt en op de grond gegooid. Wonderlijk genoeg overleefde het meisje het, met niet meer dan een paar schrammen.

Maar Vinita en de anderen raakten zwaarder gewond. Wat de zaak nog erger maakte: bij aankomst in het staatsziekenhuis weigerde het medische personeel, onder druk van hindoe-extremisten, de slachtoffers te behandelen.

 “Zo leer ik mijn vijanden vergeven. Ik bid dat de Here God hun hart verandert.”

Vinita

Uiteindelijk konden lokale partners van Open Doors Vinita en de anderen helpen. Zij brachten hen naar een particulier ziekenhuis en betaalden hun behandeling. Ook boden zij juridische steun bij het indienen van een zaak tegen hun aanvallers. “Toen de Here Jezus deze wereld verliet, bad Hij: ‘Vader, deze mensen weten niet wat ze doen. Vergeef hen’,” zegt Vinita. “Zo leer ik mijn vijanden vergeven. Ik bid dat de Here God hun hart verandert.”

* Schuilnaam

Gebedspunten 

  • Bid om moed en een sterk geloof voor Vinita en haar man.
  • Bid om bescherming voor het gezin. Bid dat er een einde komt aan de bedreigingen.
  • Bid voor de mensen die het gezin bedreigen, dat zij de liefde van Christus leren kennen.
Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven