Groep christenen in India

Gaat India bekering verbieden?

Blijft er ruimte voor de kerk in India? In de tien jaar dat de BJP van premier Narendra Modi aan de macht is, maakt het hindoenationalisme een ongekende opmars mee. Als je geen hindoe bent, ben je ook geen Indiër, beweren extremisten.

“Niemand mag een persoon direct of indirect bekeren, van de ene religie naar de andere, door gebruik te maken van geweld of door verleiding of op welke frauduleuze manier dan ook.” Die zin staat in anti-bekeringswetten die sinds 2014 zijn aangenomen in elf van de 28 Indiase deelstaten. Na de verkiezingen van april en mei in India – de grootste democratie ter wereld – is de kans groot dat er een nationale anti-bekeringswet komt, vrezen christenen, moslims en andere minderheden in India.

India heeft een hindoeïstische meerderheid (73 procent van de bevolking). Inheemse religieuze bewegingen zoals het boeddhisme, jaïnisme en sikhisme zijn al eeuwenlang aanwezig. Het christendom zette tweeduizend jaar geleden voet aan wal: volgens overlevering zou de apostel Tomas in het jaar 52 het christendom naar India hebben gebracht. Hij zou in 72 na Christus zijn overleden en begraven in India.

Hindutva

Maar voor hindoenationalisten telt die geschiedenis niet. Sinds de jaren negentig wint hun hindutva-ideologie terrein, door te claimen dat honderden miljoenen moslims en christenen in India geen echte Indiërs zijn. Dat zijn alleen hindoes – een opvatting die breed draagvlak heeft binnen de regeringspartij BJP. En daarmee komen de verhoudingen in India steeds meer op scherp te staan.

Hindoenationalisten zetten anti-bekeringswetgeving in als wapen. Die is al van kracht in Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Uttarakhand en Uttar Pradesh. Hoewel de formulering van de wet per deelstaat verschilt, komt het erop neer dat ‘gedwongen bekering’ verboden en strafbaar is. Afgelopen jaar zijn in heel India ongeveer 2.300 christenen om die reden opgepakt en vastgezet.

Natuurlijk zijn gedwongen bekeringen verkeerd. Echter, in de praktijk worden deze ruim geformuleerde wetten gebruikt om valse beschuldigingen te uiten, meestal tegen christenen die een hindoeïstische achtergrond hebben en tegen mensen die hen het goede nieuws over Jezus hebben verteld. En hoewel de Indiase grondwet zegt dat het land seculier is, grijpen radicale hindoegroeperingen als RSS met succes naar dit middel tegen gedwongen bekering.

Gebedscampagne

Door te beweren dat ze hindoes willen beschermen tegen dwang of misleiding bij bekering, perken ze de godsdienstvrijheid van minderheden in. Wie vasthoudt aan zijn bekering, krijgt te maken met geweld en druk om mee te doen aan rituelen als ‘ghar wapsi’ (welkom thuis) om terug te keren naar het hindoeïsme. Op den duur zal India veranderd zijn in een ‘Hindustan’, het land voor hindoes. Die trend is verontrustend, zeggen kerkelijke organisaties, mensenrechtengroepen en niet-gouvernementele instellingen. Open Doors begon zes jaar geleden met een meerjarige gebedscampagne ‘Eén voor India’ om het tij te keren.

In 2021 liet Open Doors een onafhankelijke studie uitvoeren door de gerenommeerde London School of Economics. Die studie gaf inzicht in de gevolgen van desinformatiecampagnes en discriminatie van religieuze minderheden in India. Het rapport ‘Destructive Lies’ toonde aan hoe verwoestende leugens leiden tot hevige vervolging van Indiase christenen door hindoe-extremisten.

Daarnaast bleken de sociale media een zorgwekkende rol te spelen bij het verspreiden van leugens en geweld. Beelden die een verkeerde of eenzijdige voorstelling van zaken gaven, ontaardden vaak in aanvallen op kerken, huizen en eigendommen van christenen, waarbij meer dan eens dodelijke slachtoffers vielen.

Hindoeïsme in een notendop

Het hindoeïsme is ontstaan rond 1500 voor Christus. Het heeft niet een bepaalde stichter en er is geen vast omschreven leer. Het kent geen samenhangende set leefregels, alleen een ‘eeuwige wet die ons ondersteunt en overeind houdt’. De kerngedachte is dat je door goed te leven een staat van verlichting kunt bereiken. Hindoes geloven (net als boeddhisten) in reïncarnatie: na de dood word je opnieuw geboren en kun je de lessen die je in het eerdere leven hebt geleerd, in praktijk brengen. Je komt zo steeds hogerop, al ben je wel op jezelf aangewezen.

Het hindoeïsme kent 330 miljoen (!) goden, met als belangrijkste Brahma, Vishnu en Shiva. Het hindoegeloof omvat een breed scala van wetten en voorschriften van dagelijkse moraal, gebaseerd op karma (oorzaak en gevolg) en dharma (gerechtigheid) en op maatschappelijke normen. Er zijn vier levensdoelen: recht, welstand, plezier en bevrijding. Gebruikelijke vormen van aanbidding zijn het gezamenlijk zingen van gebeden (mantra’s), brengen van offers en aanbidden van beelden.

Het hindoeïsme verschilt radicaal van het christelijk geloof. Christenen kennen één God die persoonlijk kenbaar is, de Schepper van hemel en aarde. Jezus Christus is de enige bron van vergeving en verlossing; jezelf redden kun je niet. Wie Jezus volgt, staat met Hem op in een nieuw, eeuwig leven.

Narendran-en-Kavita

Vervolging neemt toe

‘We durven niet meer te klappen of hardop te zingen’ Er was een tijd dat de kleine gemeente van Narendran* en Kavita* zonder problemen kon samenkomen. Maar vervolging verspreidt zich als een olievlek door de deelstaten van het reusachtige India en laat een spoor van vernieling en geweld achter. Kavita: “We zouden in angst en onzekerheid leven als jullie niet waren gekomen om te helpen.” Het is een vreemde gewaarwording […]

Lees meer

Een vel papier met handtekening

“Onderteken dit formulier of we verwoesten je huis!”De doodsbange man kijkt naar het blanco vel papier dat de extremistische hindoes voor hem neerleggen. Hij voldoet aan het vreemde verzoek en mag vertrekken, ongedeerd en opgelucht. Wat hij niet beseft, is dat hij zojuist een belastende verklaring tegen zijn voorganger heeft afgelegd. Laxman, een toegewijde hindoe uit het noorden van India, komt tot geloof als God zijn vrouw Latika* geneest van […]

Lees het verhaal
Open Doors Magazine 2024

Gratis Open Doors Magazine

Wil je meer weten over de vervolgde kerk? Vraag dan hieronder het gratis Open Doors Magazine aan. Je ontvangt het magazine zes keer per jaar per post, inclusief gebedskalender.  Bestel nu! Het Open Doors Magazine Het nieuwste nummer van het Open Doors magazine, dat rond 7 mei op je deurmat valt, staat in het teken van het explosieve geweld waar vervolgde broers en zussen in India onder lijden. In dit […]

Vraag ‘m nu aan!
Urgent

Gebed

Bid mee voor christenen
in India

Scroll naar boven