Iraanse kerkleiders hebben Assyrische christenen in hun land opgeroepen zich afzijdig te houden van de huidige protesten tegen het islamitische regime. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Article18, die bij monde van woordvoerder Mansoer Borji de waarschuwing “beschamend” noemt.  

Een groep van veertig tot vijftig christelijke jongeren die meededen aan de protesten – online en fysiek – werd vorige week op het matje geroepen door de kerkleiders en volksvertegenwoordiger Sharli Envieh. De boodschap was dat ze gevaar zouden lopen te worden opgepakt als ze niet stopten met het meedoen aan de protesten. 

De waarschuwing lokte een tegenreactie uit van Farshid Fathi, een moslimbekeerling die jaren gevangen heeft gezeten om zijn geloofsovertuiging in Iran. Inmiddels is hij het land ontvlucht. Op Instagram veroordeelde hij de waarschuwing van de gezamenlijke kerkleiders en Envieh.  

Makkelijk praten 

Envieh op zijn beurt viel Fathi persoonlijk aan, door hem aan te spreken op zijn bekering. Ook trok hij zijn geloof in twijfel. Envieh gaf aan in goed overleg met de voorzitters van de Iraanse kerken een ‘vaderlijke’ waarschuwing te hebben afgegeven aan de jongerengroep. Hij wil voorkomen dat hun gedrag problemen oplevert voor andere Iraanse christenen in het land. Envieh betichtte Fathi van makkelijk praten, en riep hem op zelf terug te keren naar Iran als hij echt zo bezorgd was over de protesten.  

Article18 meldt dat de kerkleiders de christelijke jongeren waarschuwden voor extreme vervolging. “Degenen die zijn gearresteerd voor de protesten, zijn ter dood veroordeeld. Dat zijn de eigen kinderen van de autoriteiten. Als ze dit hen al aandoen, wat zullen zij jullie, die niet-moslim zijn, dan aandoen? Jullie zijn Assyriërs (christenen); wat hebben jullie met deze protesten te maken?” De jongeren lieten zich echter niet zo makkelijk wegzetten. Hun reactie was in de strekking van “ja, wij zijn Assyriërs, maar we zijn ook Iraniërs. We leven in dit land, dus het is ook ons land!”  

Beschamend optreden 

Pleitbezorger van Article18 Mansoer Borji noemde het optreden van de kerkleiders en de volksvertegenwoordiger ‘beschamend’. “Ze heulen zich met het regime, de onderdrukker. Dat brengt schande voor zowel de naam van Jezus als de christelijke gemeenschap in Iran. Wij zijn er juist trots op dat de jongere generaties proberen door hun acties en hun woorden vertegenwoordigers te zijn van Christus, door solidariteit te tonen met hen die onderdrukt worden”.  

Borji voegde eraan toe dat “christenen niet bewust betrokken moeten zijn met acties die de wet overtreden. Maar door de geschiedenis heen zijn er veel christelijke leiders geweest die door hun stem voor gerechtigheid streden. Niet alleen voor henzelf, maar voor de gehele gemeenschap, geleid door Bijbelse principes. Denk aan mensen als Martin Luther King, Desmond Tutu, Dietrich Bonhoeffer en Haik Havsepian. Zij deden een beroep op de Bijbelse principes om zich uit te spreken tegen ongerechtigheid en een profetische stem te zijn voor hun gemeenschap.” 

Iran staat op plaats 9 op de Ranglijst Christenvervolging.