Met bidden en vasten zetten de vrouwelijke voorgangers Myra* en Lily* zich in voor meer democratie in Myanmar.

Myra ging elke dag de straat op om met andere leden van de gemeenschap te protesteren tegen de militaire staatsgreep na de verkiezingen. “Ik kan niet stilzitten als onze mensen strijden en protesteren.” Lily koos ervoor om in de kerk te blijven, in het vertrouwen dat mensen ook met vasten en gebed voor de vrede in Myanmar kunnen opkomen. “Ikzelf eet en ga dan in gebed om te smeken om het beste voor ons land.”

Met haar protest is pastor Myra voorlopig gestopt, omdat naar buiten gaan te gevaarlijk en riskant is, nu het leger het gebied in Centraal-Myanmar is binnengetrokken. De kerk kan nog niet open vanwege de onveiligheid, maar de twee vrouwelijke voorgangers komen met enkele gelovigen bij elkaar voor gebed en Bijbelstudie.

Ook dominee Joshua* deed mee aan de eerste protesten om de democratie te steunen. Hij gaf een training weerbaarheid bij vervolging, niet alleen voor zijn eigen kerkleden maar ook voor nieuwe gelovigen. Tegelijk maakt hij te midden van alle onrust van de gelegenheid gebruik om te evangeliseren. Zo deelt hij voedselpakketten uit aan iedereen; niet alleen aan christenen maar ook aan anderen die door de staatsgreep met honger en moeilijkheden te maken krijgen. Veel mensen hebben geen werk meer en hebben sinds februari te maken met tekort aan voedsel en hulpbronnen.

Soms levert dat spannende situaties op. Zo streek pastor Joshua met een paar gelovigen neer bij een theewinkeltje om wat uit te rusten en verfrissingen te nemen. Tijdens hun maaltijd kwamen zo’n dertig soldaten langs. De bezoekers van de theewinkel raakten in paniek en wilden wegrennen. Joshua kalmeerde hen en gebood stil te blijven zitten. De soldaten kwamen de theewinkel binnen, liepen rond en inspecteerden de ruimte. Na enige tijd verlieten ze de theewinkel zonder iemand te verwonden of te arresteren.

Later hoorde Joshua dat de soldaten in een volgende theewinkel vier mensen hadden gearresteerd. “We zullen niet stoppen met onze bediening, maar we ervaren Gods bescherming”, was zijn reactie na die gebeurtenis.