Vrouwen en meisjes uit religieuze minderheden lijden in toenemende mate onder mensenhandel, gedwongen huwelijken en seksuele uitbuiting. Overheden moeten vrouwen beter beschermen door strengere wetgeving en hardere straffen.

Die aanbeveling doet Open Doors in het rapport Gender Specific Religious Persecution dat knelpunten voor mannen en vrouwen uit minderheidsreligies in kaart brengt. Het rapport verschijnt voor het vijfde achtereenvolgende jaar aan de vooravond van Internationale Vrouwendag.

Het groeiende aantal conflicten en crises en de toename van criminaliteit verzwakken vooral de positie van vrouwen, constateert Open Doors. Steeds vaker zijn vrouwen en meisjes de dupe van onderdrukking en geweld, als zij een minderheidsgeloof aanhangen. “Die trend blijft zich voortzetten”, signaleert onderzoekster Helen Fisher, om er meteen aan toe te voegen dat “zowel vrouwen als mannen het slachtoffer zijn”.

Schande

Het rapport meldt dat vervolgers vaak sociaal-culturele normen exploiteren om christelijke vrouwen en mannen onder de druk te zetten. Niet zelden krijgen de daders daarbij steun van de rechterlijke macht. In Afghanistan bijvoorbeeld telt een christelijke vrouw niet mee en is de kans groot dat zij bij ontdekking van haar geloof als seksslaaf wordt verhandeld. Families, die het loslaten van de traditionele religie als een schande beschouwen, zetten vrouwen vaak onder grote druk.

Daarnaast wijst het rapport op de vervolging van (christelijke) mannen en jongens. Zij raken uit zicht door gevangenschap, seksueel misbruik, fysiek geweld en gedwongen rekrutering in leger of misdaadbendes. Door mannen te vermoorden, verliezen christelijke gezinnen bescherming. Kerken raken hun leiders kwijt, waardoor ze nog kwetsbaarder worden voor tegenstanders. Gewelddadige drugskartels richten zich doelgericht tegen christenen die in geweer komen tegen drugsgerelateerde activiteiten.

Verzwakken

“Het uiteindelijke doel is de christelijke gemeenschap te verzwakken”, vatten de samenstellers de algemene trend samen in hun rapport dat de titel ‘In-visible’ kreeg. “Sinds 2018 brengen we met onze rapportages schendingen aan het licht die anders onopgemerkt waren gebleven. Zo geven we christelijke bevolkingsgroepen de kans om hun veerkracht en weerbaarheid te versterken.”

Het rapport is een smeekbede aan regeringen om op te komen voor vrouwen en mannen die vanwege hun geloof gediscrimineerd, onderdrukt en vervolgd worden. Vrouwen en meisjes die als leden van een minderheidsgeloof dubbel kwetsbaar zijn, moeten betere wettelijke bescherming krijgen. Er moet een einde komen aan de straffeloosheid bij praktijken als gedwongen bekering, kindhuwelijken, mensenhandel en huiselijk geweld. In hulpprogramma’s moet godsdienst opgenomen worden als ‘factor van kwetsbaarheid’.

Taak kerken

De onderzoekers roepen ook kerken op zich nadrukkelijk uit te spreken tegen gendergerelateerde geloofsvervolging. “Stel openlijk de omvang en de ernst van geweld tegen christelijke vrouwen en meisjes aan de kaak. Neem het op voor hen op politiek en juridisch vlak, bid voor hen en propageer een Bijbels begrip van Gods hart voor gerechtigheid en waardigheid van alle mensen.”

Het rapport van Open Doors verschijnt aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag, die jaarlijks op 8 maart plaatsvindt. De Verenigde Naties heeft dit jaar ‘gendergelijkheid’ als thema gekozen.