Open Doors roept op tot een onmiddellijke stopzetting van systematische campagnes tegen christenen en andere religieuze minderheden in Iran. De laatste maanden is de druk op christen bekeerlingen en de Bahai-gemeenschap in Iran toegenomen met meer arrestaties en rechtszaken 

In juni berichtte Open Doors nog over de forse gevangenisstraffen voor drie Iraanse christenen. Op 17 augustus werd bekend dat hun straffen niet worden herzien. Op 3 augustus kreeg de 60-jarige Anooshavan Avedian te horen dat zijn 10 jaar gevangenisstraf “wegens propaganda in strijd met de islam” niet opnieuw in behandeling werd genomen. Open Doors betreurt dit besluit van het hooggerechtshof, dat zonder opgaaf van redenen genomen werd. Het hof weigerde ook bewijsmateriaal te onderzoeken dat eerder door een lagere rechtbank was verworpen.  

Onmiddellijke vrijlating 

Wimco Ester, woordvoerder pleitbezorging bij Open Doors: “Wij roepen op tot een onmiddellijke vrijlating en het intrekken van alle aanklachten tegen Anooshavan Avedian en drie andere christenen die onlangs naar de gevangenis werden gestuurd.” Joseph Shahbazian (58), Mina Khajavi (59) en Malihe Nazari (48) werden in augustus veroordeeld tot gevangenisstraffen op beschuldiging van het organiseren en oprichten van huiskerken met “de bedoeling de nationale veiligheid te verstoren”. 

“Wij dringen er bij de Iraanse autoriteiten op aan om onmiddellijk een einde te maken aan de systematische campagnes van arrestaties, willekeurige detenties, inbeslagname van eigendommen en oneerlijke processen tegen christenen en andere religieuze minderheden”, aldus Ester. “We zijn geschokt hoe de rechtspraak keer op keer met de voeten wordt getreden, hoe bewijzen worden genegeerd, er niet altijd een advocaat beschikbaar is, een rechter zich spottend en neerbuigend uit naar de beklaagden en de rechtbank overduidelijk voorkeur heeft voor de kant van de aanklager.”  Ook hekelde hij het feit dat het vonnis tegen het drietal binnen tien dagen beklonken was. 

Incident op incident 

“Naast de incidenten die publiekelijk zijn gerapporteerd, zijn er meer voorvallen geweest en het staat vast dat het aantal arrestaties en opsluiting van christenen in Iran in de eerste helft van dit jaar is toegenomen”, zei Mansour Borji, directeur advocacy van Article 18. Leden van de Bahai-gemeenschap zijn de afgelopen periode ook verder onder druk komen te staan, wat tot verontwaardiging leidde in de Iraanse diaspora en bij mensenrechtengroeperingen. 

In Iran is het christelijke bekeerlingen verboden om zich aan te sluiten bij de door de overheid gecontroleerde Farsi-talige kerken. Voor bekeerlingen zit er niets anders op dan thuis samen te komen voor erediensten, wat officieel ook niet is toegestaan. Iran staat op plaats 9 in de Ranglijst Christenvervolging.  
 
Steun de oproep onze Iraanse broers en zussen vrij te krijgen. Stuur deze brief na ondertekening met je naam en eventueel woonplaats naar de ambassadeur van Iran in Nederland. Dat kan via de post of via email: info@iranianembassy.nl