Open Doors is diep verontrust over de gevolgen van de toenemende instabiliteit in Iran. De gewelddadige reactie van Iraanse veiligheidstroepen op de publieke protesten zetten het land op scherp. De hulporganisatie is bezorgd en verdrietig over de gewelddadige dood van Mahsa Amini en de acties die daaruit zijn voortgekomen.  

Masha Amini 

Op 16 september 2022 stierf Mahsa Amini als gevolg van politiegeweld. Ze werd gearresteerd omdat ze niet de juiste hoofdbedekking droeg. Ze kreeg een beroerte nadat ze in elkaar was geslagen door de religieuze politie. De dood van Amini resulteert in protesten door heel Iran, die weer hardhandig werden neergeslagen door de Iraanse overheid. Naast het inzetten van traangas en waterkanonnen werd er geschoten op de protesterende massa. Daarnaast werden veel apps, waaronder instagram en WhatsApp geblokkeerd.  

Open Doors-directeur Maarten Dees: “Het is verschrikkelijk wat er met Mahsa is gebeurd en hoe daarna de politie keihard optrad tegen demonstranten.  Alles wat in Iran afwijkt van een conservatieve uitleg van de islam is verboden en kan bestraft worden. Dat kan gaan om kleding maar ook als een groepje christenen bij iemand thuis een kerkdienst organiseert. Wij veroordelen het geweld van de overheid en roepen hen op het recht van haar burgers om vreedzaam te protesteren te respecteren.” 

Godsdienstvrijheid 

De huidige protesten in Iran leggen volgens Open Doors de grove schendingen van internationale mensenrechten bloot, zoals  de vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten en vrijheid van religie en levensovertuiging. Dat laatste treft vele religieuze groepen, waaronder christenen en Baha’is.  

De godsdienstvrijheid in Iran wordt op vele manieren ingeperkt, waaronder een strenge beperking op het stichten en bezoeken van kerken. Iraanse christenen worden aangeklaagd als ze christelijke bijeenkomsten houden in hun huizen. Ze worden er van verdacht onderdeel te zijn van een ‘illegale groep’ en deel te nemen aan activiteiten ‘tegen de nationale veiligheid’. Wimco Ester, pleitbezorger bij Open Doors, laat weten dat “het lijkt of de overheid met een nieuw offensief bezig is. Wij dringen er al langer bij de Iraanse overheid op aan om niet langer op deze gronden tot strafvervolging over te gaan en gevangenisstraffen op te leggen.De overheid moet juist alle religieuze groepen de vrije uitoefening van hun godsdienst toe staan en de vrijheid van religie en levensovertuiging volledig respecteren.” 

 Dit betekent ook dat vrouwen niet langer verplicht moeten zijn zich te houden aan religieuze voorschriften die niet overeenstemmen met hun persoonlijke overtuiging. 

Iran staat op plaats 9 op de Ranglijst Christenvervolging.