Een christenbekeerling in Iran is met tachtig zweepslagen bestraft voor het drinken van wijn bij het vieren van het Heilig Avondmaal. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Article18.

In het islamitische Iran is het gebruik van alcohol voor moslims verboden. Voor religieuze minderheden, waaronder christenen, bestaat een wettelijke uitzondering. Omdat het regime in Teheran bekeringen tot het christendom niet erkend, kreeg ex-moslim Mohammad Reza Omidi (Youhan) tachtig zweepslagen als straf opgelegd. 

De Iraanse christen zat al twee jaar in gevangenschap vanwege zijn lidmaatschap bij een huiskerk. Hij leeft nu als balling in de zuidwestelijke stad Borazjan. De rechter veroordeelde hem in september tot twee jaar ballingschap. Afgelopen zaterdag kreeg Youhan het bevel te reizen naar zijn vroegere woonplaats Rasht, duizend kilometer ten noorden van Borazjan. 

Youhan is vaker doelwit geweest van de autoriteiten. Zeven jaar geleden kreeg hij voor hetzelfde ‘vergrijp’ tachtig zweepslagen. In september 2016 werd hij, samen met andere huiskerkgelovigen, opnieuw veroordeeld tot geseling omdat hij de ‘nationale veiligheid’ van Iran in gevaar zou hebben gebracht. Ook kreeg hij tien jaar celstraf opgelegd. De autoriteiten lieten Youhan medio augustus vrij, omdat de rechter in hoger beroep de straf had verlaagd tot twee jaar.

In beide gevallen zeiden vrienden van Youhan dat hij dankbaar was voor de relatieve mildheid van zijn beulen, nadat hij hun had uitgelegd dat hij niet ongepast had gehandeld en slechts één beker wijn had gedeeld als een daad van lofprijzing voor God.

Bron foto: Article18