Het Religious Liberty Partnership (RLP) heeft deze week in een verklaring zijn buitengewone bezorgdheid uitgesproken over de onderdrukking van ieder die de heersende macht in Myanmar uitdaagt, inclusief religieuze leiders en gemeenschappen.

Sinds de illegale staatsgreep door het leger in februari zijn ten minste 700 burgers om het leven gebracht en nog eens 3000 opgepakt en vastgezet. De verklaring is een reactie op de aanhoudende onlusten in Myanmar na de staatsgreep. Het RLP is een internationale coalitie van christelijke organisaties voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

“We hebben met ontsteltenis de grove schending van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden gadegeslagen sinds de militaire coup in februari dit jaar in Myanmar. We willen onze zorg uitspreken over de achteruitgang van de godsdienstvrijheid in Myanmar”, zegt Floyd Brobbel, voorzitter van RLP. “Met deze uitspraak willen we collectief oproepen tot actie. Goed bestuur, orde en eerlijke wetgeving moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld. We moedigen de internationale kerk aan te bidden dat alle inwoners van Myanmar zo spoedig mogelijk hun vrijheid van godsdienst kunnen uitoefenen, zonder misbruik en dat de mensenrechten in het land in acht worden genomen.”

De situatie in Myanmar is dramatisch, stelt Open Doors-directeur Maarten Dees. Open Doors maakt deel uit van de christelijke coalitie. “We horen van kerken en boeddhistische kloosters die aangevallen en leeggeroofd zijn. Vele tienduizenden mensen, onder wie velen uit de overwegend christelijke bevolkingsgroepen van de Kachin en de Karen, zijn gevlucht en verblijven nu in kampen. Het land kent al vele decennia van geweld en uitsluiting van groepen, en we hopen en bidden dat een regering van nationale eenheid hier verandering in kan brengen, voor iedereen.”

Wapenembargo

De RLP-verklaring juicht de pogingen van de National Unity Government (NUG) van Myanmar toe in haar poging om een seculiere grondwet te promoten met gelijke rechten voor alle inwoners van het land, ongeacht hun etnische of religieuze achtergrond. De NUG ziet zichzelf als de wetmatige regering van het land die het volk daadwerkelijk vertegenwoordigt. Zij vraagt de internationale gemeenschap dan ook om als zodanig erkend te worden.
In navolging van de NUG roept het RLP op tot een internationaal wapenembargo tegen het militaire regime van Myanmar en gerichte sancties tegen militairen en bedrijven in handen van het leger. De christelijke coalitie roept de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad op hun diplomatieke inspanningen om de crisis in het land te bezweren te intensiveren en de democratie in Myanmar te herstellen.

De RLP-verklaring is een gezamenlijke pleidooi van christelijke organisaties van ieder continent voor vrijheid van godsdienst voor iedereen. De verklaring is ondertekend door organisaties uit Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Afrika in solidariteit met de bevolking van Myanmar.