Lange tijd was Jordanië een van de meest liberale landen in de regio, maar het tij keert. De spanning tussen radicale en gematigde moslims neemt toe. Ook de vele vluchtelingen in het land – uit Syrië, Irak en Afrika – zorgen voor spanningen.

  • Regio: Midden-Oosten
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 9.904.000
  • Christelijke bevolking: 130.000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking en etnische vijandigheid
  • Meest merkbaar in: persoonlijke levenssfeer, familieverband en kerkelijk leven
De situatie voor christenen

eeuwenlang wonen er christenen in Jordanië. Hun aantal is sterk geslonken door de opkomst van de islam. De meeste christenen in Jordanië behoren tot rooms-katholieke en orthodoxe kerken. Hoewel zij over het algemeen vrij zijn om hun geloof te belijden, komt het vaak voor dat christenen achtergesteld worden bij het zoeken naar werk. In het Jordaanse parlement zitten christenen, maar tegelijkertijd houdt de overheid kerken die actief evangeliseren in de gaten. Vaak worden ze gedwongen om te stoppen met hun activiteiten.

Voor christenen met een moslimachtergrond is het vrij liberale Jordanië niet erg liberaal. Christenen lopen de kans om door hun familie verbannen te worden of ze krijgen te maken met geweld. Juist de opkomst van radicale islamitische groeperingen zorgt voor een hoop druk op christenen die ooit moslim waren.

Voorbeelden van vervolging
  • Een klein aantal gelovigen met een moslimachtergrond werd gearresteerd. De redenen voor hun arrestatie waren gelinkt aan hun geloof.
  • Verschillende christenen moesten het land verlaten omdat het niet meer veilig voor hen was. Sommige moesten weg omdat ze werden beschuldigd van het bekeren van mensen.
  • Een paar kerken moesten de deuren sluiten omdat ze betrokken waren bij evangelisatie-activiteiten.
  • Vanwege veiligheidsredenen kunnen we geen details delen.
Wat doet Open Doors in Jordanië?

In samenwerking met lokale kerken bouwt Open Doors aan de versterking van de kerk en het verlenen van hulp aan vluchtelingen uit buurlanden.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten