Dankzij ambassadeurs groeit de betrokkenheid van mensen ten aanzien van de vervolgde kerk. Daardoor raken steeds meer gemeenten verbonden met onze vervolgde broeders en zusters. Open Doors is dankbaar dat mensen zich hiervoor willen inzetten.

Wij stellen je graag voor aan enkele ambassadeurs die het werk van Open Doors binnen hun gemeente onder de aandacht brengen. Zij vertellen waarom ze zich in willen zetten en hóe ze dit doen.

Frans Bakker

“Ik ben niet gelovig opgevoed. Toen ik dertig was en ik net tot geloof was gekomen, heb ik mij laten dopen. In Leeuwarden ontmoette ik Piet Hollander, die tijdens een kleine vergadering van Gods mannen vertelde over de vervolgde kerk en hun lijden. Dit was de eerste keer dat ik hier over hoorde. Ik was diep geraakt en geïnspireerd door zijn verhaal. Sinds dat moment is er een zaadje geplant in mijn hart voor de vervolgde kerk en probeer ik mijn steentje bij te dragen door er over te spreken, te bidden en avonden te organiseren. Ik laat bijvoorbeeld een film zien over vervolging in combinatie met gezamenlijk bidden.

Ik vind het verschrikkelijk dat er vandaag de dag nog steeds mensen in concentratiekampen zitten zoals in Noord-Korea en dagelijks in een nachtmerrie leven.  Mijn gebed is dat het lichaam van Christus de vervolgde kerk meer in zijn hart sluit, dat we als gelovigen dagelijks bezig zijn met onze familie. Ik ben heel dankbaar voor Anne van der Bijl en de prachtige organisatie Open Doors.”

Jenny Hekman

“Sinds 2010 ben ik ambassadeur van vervolgde christenen in onze kerk. Er is  een kleine Open Doors-werkgroep actief. Eén keer per jaar overleggen we samen hoe ons programma er voor het komende jaar uitziet en worden de taken verdeeld.

Ieder van ons kan zich inzetten op een terrein waar hij of zij goed in is. Van de gemeente, de kerkenraad en de predikanten krijgen we volledige medewerking.

We zetten erop in de gemeente zo goed mogelijk te informeren over en te betrekken bij vervolgde christenen. We maken gebruik van kerkblad, presentaties, momenten van gebed en twee collectes per jaar.”

Goof Damen

“Zo’n vijf jaar geleden ben ik betrokken geraakt bij het werk van Open Doors. Het voorjaarsconcert dat wij jaarlijks organiseren staat de laatste vijf jaar volledig in het teken van deze stichting. De gehele opbrengst van sponsoren, collecte en entree komt ten goede aan Open Doors. Mijn motivatie om dit te doen, is dat mijn hart uitgaat naar mijn vervolgde broeders en zusters.

De verhalen over de ontberingen die ze lijden, hebben mijn ogen geopend. Wat moeten deze mensen veel doorstaan omwille van hun geloof! Hun standvastigheid en vertrouwen leren ons veel over wat het volgen van Jezus werkelijk inhoudt in tijden van vervolging. Wij mogen gelukkig ons geloof in vrijheid belijden ook al komt dat steeds meer onder druk te staan. Ik sluit af met deze woorden uit de Bijbel: ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee’.”