Esther uit Myanmar

Het verhaal van Esther

uit Myanmar

Het leven is niet makkelijk voor de 30-jarige Esther* en haar man uit Myanmar. “Misschien overleven we, misschien sterven we, maar we stoppen niet met bidden.”

Als christen in Myanmar lijdt Esther onder discriminatie. Maar de huidige strijd van de gewapende groepering People’s Defence Force tegen het militaire regime speelt zich ook nog eens af in de regio waar ze woont. Bombardementen en vuurgevechten zijn aan de orde van de dag.

Op de vlucht

Zoals zoveel mensen sloeg Esther met haar man en zoontje van 5 op de vlucht voor het geweld. In de stad waar ze terechtkwamen, konden ze echter het hoofd niet boven water houden. Als haar man al werk kon vinden als dagloner, verdiende hij niet genoeg om een maaltijd op tafel te zetten. ‘We besloten terug te keren naar het dorp waar we vandaan kwamen. Samen met andere gezinnen die nergens anders naartoe konden, richtten we schuilkelders in om onszelf te beschermen. We blijven zoveel mogelijk binnen’, vertelt Esther.

Machteloos

Zo goed en zo kwaad als het gaat komen ze de dag door. Esther en haar man werken allebei. ‘Maar het leven is zwaar. Als mijn zoon het geluid hoort van bommen of wapens, snelt hij naar me toe om bescherming te zoeken. Ik voel me soms zo machteloos’, bekent ze. ‘Ik weet dat ik veilig ben bij de Here Jezus en ik bid Hem voortdurend om ons te beschermen.’

Zeven biggetjes

Om Esther en haar gezin te helpen, voorzag Open Doors haar van voedsel en andere hulpgoederen om te overleven. Daarnaast kreeg Esther tien biggetjes om later als varken te kunnen verkopen. ‘Zeven biggetjes stierven door de dampen die vrijkwamen na een bombardement hier in de buurt. Toen dat gebeurde, verloor ik alle hoop’, zegt Esther. ‘Mijn moeder kwam om me te troosten, ik heb als een baby gehuild in haar armen.’

Er zijn meer zorgen die door Esthers hoofd spoken. Ze wil graag een tweede kindje, maar durft niet zwanger te raken vanwege de oorlogssituatie. ‘Ik heb dit eigenlijk nog nooit zo uitgesproken, maar soms vraag ik wel aan God waarom we in deze situatie zitten. Al weet ik dat Hij Zijn plan heeft en geloof ik dat we hierdoor leren dat we in alle omstandigheden van Hem afhankelijk zijn.’

* Schuilnaam

Gebedspunten

  • ‘Bid voor ons als we proberen te leven te midden van al deze moeilijkheden’, vraagt Esther.
  • Bid voor Esther, dat ze blijft inzien dat bij God alle dingen mogelijk zijn en dat er bij Hem altijd hoop is.
  • Bid voor medewerkers van Open Doors die noodhulp verstrekken. Bid dat ze veilig hun werk kunnen doen en tot zegen zijn.

Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven