Afghanistan kerk

Zijn er nog christenen in Afghanistan?

Als enige in twintig jaar verdrong Afghanistan in 2021 Noord-Korea van de eerste plaats op de Ranglijst Christenvervolging. Nu is het land gezakt naar de tiende plaats. Niet dat het er beter op is geworden. “Er zijn hier nul christenen”, beweren de Taliban. Klopt dat?

Het komt bijna nooit voor: één datum die een game changer is voor een heel land. Ja, ‘11 september’ of ‘7 oktober’ snappen we wel. Maar ‘15 augustus’? Voor Afghanen is die datum onlosmakelijk verbonden met het chaotische vertrek van de Amerikaanse troepen in 2021 en de angstaanjagend snelle machtsovername van de Taliban. Afghanistan kwam opnieuw onder de knoet van islamitisch extremisme, met diepingrijpende gevolgen voor met name vrouwen en minderheden.

Voordat de Taliban in 1996 tijdelijk aan de macht kwamen, verklaarden de autoriteiten in Afghanistan al dat er geen christenen in dit ruige bergland leven. Open Doors echter raamt hun aantal op ‘duizenden’, andere organisaties als International Christian Concern en de Amerikaanse religiewaakhond Uscirf schatten hun aantal tussen de acht- tot twaalfduizend. De Taliban claimen dat er geen christenen in Afghanistan zijn.

Sharia

Zeker is dat het aantal christenen in Afghanistan sinds de machtsovername is afgenomen. De kleine groepen christenen moeten zich aan de nieuwe situatie aanpassen door te verhuizen binnen Afghanistan, te vluchten naar het buitenland of door op hun geheime plek te blijven, maar nog dieper verborgen.

Voor de blijvers is het extreem gevaarlijk. Als ontdekt wordt dat ze zich tot het christelijk geloof bekeerd hebben, staan ze bloot aan eerwraak en strenge sharia-straffen, waaronder publieke executies. Omdat de loyaliteit van Afghanen vooral ligt bij familie, clan of stam – en veel minder bij de natie – kan de directe omgeving van een christen de meest gevaarlijke zijn. Omdat de islam verlaten als een diepe schande wordt ervaren, houden Afghaanse christenen hun geloof zeer geheim en blijven ondergronds.

De kerk in Afghanistan gaat een moeilijke toekomst tegemoet. Het Taliban-regime duldt haar niet, net als andere radicale groepen die in het land om de macht strijden. De ISKP bijvoorbeeld bestaat uit ontevreden Talibanstrijders, opstandelingen en extremisten die uit de gevangenis zijn bevrijd. Het is niet uitgesloten dat christenen bij confrontaties tussen die partijen de dupe worden van geweld.

Vrouwen

Daarnaast varen de Taliban een meedogenloze koers tegenover vrouwen. Veel Afghaanse meisjes mogen niet meer naar school. In 2018 ging 60 procent van de meisjes tussen 7 en 17 jaar al niet meer naar school, constateerde Unicef destijds. De situatie is sindsdien alleen maar achteruitgegaan. Het aantal kindhuwelijken is hoog: 28 procent van de meisjes trouwt vóór de leeftijd van 18 jaar.

Van vrouwen wordt verwacht dat ze zich in het openbaar volledig bedekken. De toegang tot parken is hen ontzegd, de zedenpolitie ziet daar nauwlettend op toe. De meeste vrouwen mogen niet langer werkzaam zijn voor NGO’s, hulporganisaties die onder meer programma’s uitvoeren om vrouwen en kinderen te helpen.

Vrouwelijke bekeerlingen kunnen, als ze ontdekt worden, gedwongen worden te trouwen met een moslim of worden binnen de muren van hun huis opgesloten. Een mannelijke bekeerling loopt het gevaar in de gevangenis te belanden, te worden gemarteld of zelfs vermoord. Christelijke meisjes zijn bang te worden ontvoerd, met geweld tot de islam te worden bekeerd of uitgehuwelijkt.

Armoede

Aangezien een Afghaanse vrouw alleen onder begeleiding van een mannelijk familielid mag reizen, heeft die beperking gevolgen voor mannen. Als begeleider, bij bijvoorbeeld bezoek aan een dokter of bij boodschappen, is hij niet beschikbaar voor werk. Duizenden gezinnen verliezen daardoor inkomen, signaleren internationale instanties en waarschuwen voor een groeiende vluchtelingenstroom.

Intussen verslechtert de economische situatie zienderogen. Als gevolg van de steeds nijpender wordende levensomstandigheden, verkopen ouders hun jonge dochters – soms amper vier jaar oude kleuters! – om de rest van het gezin te laten overleven. Het tekent de wanhoop onder de bevolking.

Is er nog perspectief voor dit fel betwiste land? Is er nog toekomst voor de kerk daar? Krijgen de Taliban dan toch gelijk dat er nul christenen overblijven? Het verhaal van Khada* (elders in dit magazine) getuigt van hoop. En er is meer.

Wie regeert?

De Taliban zijn verdeeld, hun bewind wordt niet erkend in buitenland en de binnenlandse oppositie groeit. Intern nemen de frustraties over verschil in interpretatie van islamitische voorschriften toe. De bevolking klaagt over de economische neergang, jongeren trekken weg. Ver buiten Afghanistan ontstaan gemeenschappen van Afghaanse bekeerlingen. Uitgeprocedeerde asielzoekers die het christelijk geloof hebben gevonden en aanvaard, keren terug naar Kabul en andere grote steden in Afghanistan.

Bovenal: God regeert. Zoals Hij in het atheïstische Albanië het goede nieuws van Jezus Christus liet doorbreken, zo kan Hij ook Afghanistan letterlijk op de knieën krijgen. “We laten de hoop nooit verstommen”, zegt Shrifullah in de glossy ‘Afghanistan’ die Open Doors in 2022 publiceerde. “De wereld zal het evangelie horen, met elke ademteug die we nemen. En we weten dat jullie ons zullen helpen: door te leven uit het evangelie, door jullie vrijheid te gebruiken en te vertellen over Jezus. Blijf ons alstublieft steunen.”

Christendom in Afghanistan

Waarschijnlijk heeft het christendom al in de 2e eeuw na Chr. Afghanistan bereikt. Volgens overlevering brachten de apostelen Tomas en Bartolomëus het evangelie naar Parthië en Bactrië (het huidige noordwesten van Afghanistan). In Herat, Balkh en Kandahar ontstonden bisdommen. In de 13e eeuw stapte een christelijke heerser over naar de islam, waarna de kerk hevig werd vervolgd en nagenoeg verdween. In de 17e eeuw leefde het christelijk geloof iets op dankzij de komst van Armeense kooplieden, maar zij werden in 1871 verjaagd. Sindsdien leven Afghaanse christenen in het verborgene.

Sarah-header-optie-2

“Ik kon mijn kinderen niet beschermen tegen hun eigen vader”

“Wat ben jij dapper, mam!” Sarahs hart is vol vreugde als ze haar jongens eindelijk terugziet. De laatste keer dat ze hen zag, lag ze in het ziekenhuis, met 17 hechtingen in haar hoofd. Maar nu, na tien lange jaren, mag ze hen eindelijk weer in haar armen sluiten. De Egyptische Sarah groeit op als moslima, in een arme wijk in het noorden van Caïro. Haar ouders overlijden als ze […]

Lees verder
Khada Afghanistan

Geheime gelovige Khada houdt stand in Afghanistan

‘Mijn man raakte vermist na een Bijbelstudie’ Aan de buitenkant zie je niets bijzonders aan Khada*. Ze gaat gesluierd volgens de strikte islamitische regels die gelden in Afghanistan over straat. Voert dezelfde religieuze rituelen uit als de vrouwen uit haar buurt. Maar vanbinnen is Khada anders. In haar is het licht van Christus ontstoken en dat is een vuur dat nooit meer dooft. Zelfs niet als haar ergste nachtmerrie werkelijkheid […]

Lees verder
Open Doors Magazine 2024

Gratis Open Doors Magazine

Wil je meer weten over de vervolgde kerk? Vraag dan hieronder het gratis Open Doors Magazine aan. Je ontvangt het magazine zes keer per jaar per post, inclusief gebedskalender.  Bestel nu! Het Open Doors Magazine Strikt geheim. Dat is het thema van het nieuwste Open Doors magazine dat rond 9 juli verschijnt. Geloven in een land als Afghanistan is iets wat ‘strikt geheim’ moet blijven. Als christen ben je een […]

Vraag ‘m nu aan!
Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven