Meisje bij een schoolbord

Sticht vrede, bouw een school 

Expres een lager cijfer krijgen. Pesterige opmerkingen horen over je geloof. Vernederd worden in de klas. Voor christelijke leerlingen kunnen de schooljaren een traumatische periode zijn. Open Doors steunt projecten om deze kinderen weer gelukkig te maken. Zoals in Ethiopië.

Voor de tweelingbroers Fasil en Ezana Tadesse (hun verhaal staat op de voorgaande pagina’s) was de school lang een verschrikking. Als kinderen uit een evangelisch gezin kregen ze te maken met pestgedrag van klasgenoten, oneerlijke beoordeling door hun leraren en dreigementen uit de buurt. Die ervaringen zouden desastreus kunnen zijn voor hun geestelijke ontwikkeling. Het vijandige stigma over hun geloof kon hun leven voorgoed bepalen: geen werk, geen waardering en geen zelfrespect. 

“In ons onderzoek naar de situatie van de Tadesse-tweeling in Ethiopië, zagen we hoe een compleet gezin te maken krijgt met tegenstand tegen hun geloof en hoe deze druk vooral werd gevoeld door christelijke kinderen op school.”

Rachel Morley, Open Doors medewerker

Rachel Morley is deskundig op het terrein van ‘specifiek religieuze vervolging’ en werkt voor Open Doors. “Iets ogenschijnlijk kleins als het opzettelijk verlagen van de proefwerkcijfers, kan de latere loopbaan van kinderen op talloze manieren beperken. Het heeft weerslag op hun gezinsleven, op de toegang tot werk en op hun rol in kerk en samenleving.” 

Kinderen in de klas op de Bridge school

Patronen 

Open Doors doet al enige jaren onderzoek naar specifiek religieuze vervolging. Bijvoorbeeld door te letten op het verband tussen geslacht/gender en godsdienstvrijheid, of door het in kaart brengen van de gevolgen als kinderen om hun geloof onderdrukt of buitengesloten worden. Begin dit jaar leidde dat tot de publicatie van het zogeheten Genderreport dat een wijdverbreid patroon van discriminatie en intimidatie tegen christenen liet zien. Vooral jongeren voelen zich in een isolement gedreven, kansloos en aan de kant gezet. 

In september kwam er een vervolg op die studie: het rapport Pathways (un)locked maakt een tussentijdse balans op over de toekomstmogelijkheden voor christelijke schoolkinderen in landen waar ze een vervolgde geloofsminderheid zijn. Het beeld bleek weinig verbeterd. Veel christelijke tieners krijgen te maken met psychologisch en verbaal geweld (uitschelden, pesterijen), bangmakerij en uitsluiting. Soms wordt de toegang tot onderwijs onmogelijk gemaakt, vaak is het verboden uit de Bijbel te lezen of mee te doen in jeugdgroepen. Kortom, het zet hun loopbaan (‘pathway’) op slot (‘locked’). 

Bruggen slaan 

Niet altijd, gelukkig. Want Open Doors schiet deze jongeren te hulp door projecten die een brug kunnen slaan tussen christenen en andere geloofsgemeenschappen. Zo is er in Ethiopië het project ‘bridging schools’ gestart om via onderwijs kerk en buurt met elkaar te verbinden. Zo’n ‘bruggenbouwende school’ biedt niet-religieus onderwijs aan dat voor ieder kind toegankelijk is, ongeacht zíjn geloof. 

Het doel is tweeledig. In de eerste plaats verbetert het de verhouding tussen christenen en andersgelovige gemeenschap. In de tweede plaats geeft het christelijke kinderen de kans goed onderwijs in een veilige omgeving te volgen, met een eerlijke beoordeling en zonder angst om hun geloof te beleven.   

Drijvende kracht achter de aanpak in Ethiopië is dominee Yohannes. Hij geeft pastorale steun aan gezinnen als dat van Fasil en Ezana Tadesse. “De belangrijkste remedie tegen pestgedrag en vervolging is gebed. Doe goed tegenover hen die jou schade toebrengen en vervolgen; dat is de enige manier waarop we de situatie in onze gemeenschap kunnen veranderen. Kiezen om onze vijanden lief te hebben is bijbels – anders kunnen we Gods Woord niet naleven.” 

Waardering 

Yohannes vertelt hoe dat er in de praktijk uitziet. Kansarme kinderen krijgen algemeen onderwijs op school, zowel van christelijke als islamitische leerkrachten. Als de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen, mag het kind gratis de lessen volgen. Dat kon dankzij steun van Open Doors. Zo won de predikant met dit onderwijsaanbod langzaam het vertrouwen van de buurt. Zelfs het lokale dorpsbestuur ging de positieve invloed van de school inzien. “Hun reactie was: ‘Deze mensen doen het goed, laten we eens kijken wat ze gaan doen’. Zo gaven ze ons meer grond bij de school.” 

De haat en afkeer maken plaats voor respect.

Op die manier legt de vervolgde kerk via de school een brug naar andere gemeenschappen. Niet alleen christelijke leerlingen krijgen goed onderwijs, ook gelovigen ondervinden grotere verdraagzaamheid van hun buren. In de samenleving groeit de waardering voor de kerk. “De haat en afkeer maken plaats voor respect”, constateert Yohannes. “En we leren de kinderen hun angst te overwinnen en niet langer bang te zijn.”  

Man die kinderen voorleest uit de Bijbel

Hoe een school de harten van mensen verandert

Een hoopvol project voor kinderen in Ethiopië Vervolging gaat niet aan kinderen voorbij. Dat weten Fasil* en Ezana* (7) maar al te goed. Op school werden ze gepest, geslagen en gediscrimineerd. Totdat er, met steun van Open Doors, op het terrein van de kerk een eigen school kwam. “De impact van deze school reikt verder dan alleen het onderwijs. Het heeft de harten van de gemeenschap veranderd.”  Fasil & Ezana […]

Lees dit verhaal
Roshan en zijn broer zittend bij de deur

Lezen is leuker dan houthakken 

Houthakken en water halen, veel meer had de zevenjarige Roshan* overdag niet te doen. Totdat hij de kans kreeg om naar school te gaan dankzij steun van Open Doors. “Leren lezen, dat vind ik het leukste dat er is!”  Samen met zijn broertje Aarush* kan Roshan naar school, in een dorpje diep in het oerwoud in een afgelegen deel van India. Het is een zogeheten ‘bridge school’, gratis onderwijs voor […]

Lees dit verhaal
Open Doors Magazine 2024

Gratis Open Doors Magazine

Wil je meer weten over de vervolgde kerk? Vraag dan hieronder het gratis Open Doors Magazine aan. Je ontvangt het magazine zes keer per jaar per post, inclusief gebedskalender.  Bestel nu! Het Open Doors Magazine Het nieuwste nummer van het Open Doors magazine, dat rond 7 mei op je deurmat valt, staat in het teken van het explosieve geweld waar vervolgde broers en zussen in India onder lijden. In dit […]

Vraag ‘m nu aan!
Scroll naar boven