Voor veel vrouwen is de wereld nog steeds een gevaarlijke plek. Open Doors juicht het dan ook toe dat de Verenigde Naties elk jaar op 25 november aandacht vraagt voor hun positie. De wereldgemeenschap moet niet berusten in geweld tegen christelijke vrouwen in een vijandige omgeving. 

Dat zegt Open Doors op de Dag van uitbanning van geweld tegen vrouwen, die op initiatief van de Verenigde Naties ieder jaar op 25 november plaatsvindt. 

Het groeiende aantal conflicten en crises en de toename van criminaliteit verzwakken vooral de positie van vrouwen, constateert Open Doors in haar jaarlijkse genderrapport. Steeds vaker zijn vrouwen en meisjes de dupe van onderdrukking en geweld, als zij een minderheidsgeloof aanhangen.  
Religieuze levensovertuigingen kunnen de basis zijn voor kwetsbare situaties van veel vrouwen. Overheersende socio-culturele normen en waarden, die verwrongen zijn in het rechtssysteem van veel landen, zetten christelijke vrouwen in een hoek, en kunnen de gehele christelijke gemeenschap ontwrichten. In het ergste geval leid dit tot exploitatie van de vrouwen door misbruik, gedwongen huwelijken of seksuele uitbuiting. “Die trend blijft zich voortzetten”, signaleert onderzoekster Helen Fisher. 

Godsdienst als factor van kwetsbaarheid in hulpprogramma’s  

“Wereldwijd worden er steeds meer programma’s opgezet voor het toenemend aantal crises en slaan we met onze mensenrechten internationaal op de trom. De situatie zoals het rapport die beschrijft is tekenend, en geeft eens te meer het belang aan dat er bij het plannen van hulpprogramma’s en ontwikkelingssamenwerking wereldwijd rekening moet worden gehouden met religieuze overtuigingen van hulpbehoevenden. In veel situaties zorgt het voor deze groep voor een extra laag op hun toch al kwetsbare uitgangspositie”, zegt pleitbezorger van Open Doors Wimco Ester. Die aanbeveling doet Open Doors in het jaarlijkse rapport ‘Gender Specific Religious Persecution’, in de volksmond beter bekend als het ‘vrouwenrapport’ van Open Doors. 

Taak kerken  

De onderzoeker roept ook kerken op zich nadrukkelijk uit te spreken tegen gender gerelateerde geloofsvervolging. “Stel openlijk de omvang en de ernst van geweld tegen christelijke vrouwen en meisjes aan de kaak. Neem het op voor hen op politiek en juridisch vlak, bid voor hen en propageer een Bijbels begrip van Gods hart voor gerechtigheid en waardigheid van alle mensen.”