‘Ban geweld tegen christelijke vrouwen uit’" />

‘Ban geweld tegen christelijke vrouwen uit’

Vrouw verbergt haar gezicht achter haar handen

Voor veel vrouwen is de wereld nog steeds een gevaarlijke plek. Open Doors juicht het dan ook toe dat de Verenigde Naties elk jaar op 25 november aandacht vraagt voor hun positie. De wereldgemeenschap moet niet berusten in geweld tegen christelijke vrouwen in een vijandige omgeving. 

Dat zegt Open Doors op de Dag van uitbanning van geweld tegen vrouwen, die op initiatief van de Verenigde Naties ieder jaar op 25 november plaatsvindt. 

Het groeiende aantal conflicten en crises en de toename van criminaliteit verzwakken vooral de positie van vrouwen, constateert Open Doors in haar jaarlijkse genderrapport. Steeds vaker zijn vrouwen en meisjes de dupe van onderdrukking en geweld, als zij een minderheidsgeloof aanhangen.  
Religieuze levensovertuigingen kunnen de basis zijn voor kwetsbare situaties van veel vrouwen. Overheersende socio-culturele normen en waarden, die verwrongen zijn in het rechtssysteem van veel landen, zetten christelijke vrouwen in een hoek, en kunnen de gehele christelijke gemeenschap ontwrichten. In het ergste geval leid dit tot exploitatie van de vrouwen door misbruik, gedwongen huwelijken of seksuele uitbuiting. “Die trend blijft zich voortzetten”, signaleert onderzoekster Helen Fisher. 

Godsdienst als factor van kwetsbaarheid in hulpprogramma’s  

“Wereldwijd worden er steeds meer programma’s opgezet voor het toenemend aantal crises en slaan we met onze mensenrechten internationaal op de trom. De situatie zoals het rapport die beschrijft is tekenend, en geeft eens te meer het belang aan dat er bij het plannen van hulpprogramma’s en ontwikkelingssamenwerking wereldwijd rekening moet worden gehouden met religieuze overtuigingen van hulpbehoevenden. In veel situaties zorgt het voor deze groep voor een extra laag op hun toch al kwetsbare uitgangspositie”, zegt pleitbezorger van Open Doors Wimco Ester. Die aanbeveling doet Open Doors in het jaarlijkse rapport ‘Gender Specific Religious Persecution’, in de volksmond beter bekend als het ‘vrouwenrapport’ van Open Doors. 

Taak kerken  

De onderzoeker roept ook kerken op zich nadrukkelijk uit te spreken tegen gender gerelateerde geloofsvervolging. “Stel openlijk de omvang en de ernst van geweld tegen christelijke vrouwen en meisjes aan de kaak. Neem het op voor hen op politiek en juridisch vlak, bid voor hen en propageer een Bijbels begrip van Gods hart voor gerechtigheid en waardigheid van alle mensen.”  

Inspiratiemail

Wil je ook graag via de e-mail op de hoogte gehouden worden van komende Open Doors-evenementen en nieuws uit de vervolgde kerk? Schrijf je in en ontvang elke maand de inspiratiemail van Open Doors. 

Deel dit

Gerelateerd nieuws

Vrouw verbergt haar gezicht achter haar handen 7 maart 2022

Geweld en uitbuiting treft christelijke vrouwen steeds harder

Vrouwen en meisjes uit religieuze minderheden lijden in toenemende mate onder mensenhandel, gedwongen huwelijken en seksuele uitbuiting. Overheden moeten vrouwen beter beschermen door strengere wetgeving en hardere straffen. Die aanbeveling doet Open Doors in het rapport Gender Specific Religious Persecution dat knelpunten voor mannen en vrouwen uit minderheidsreligies in kaart brengt. Het rapport verschijnt voor het vijfde achtereenvolgende jaar aan de vooravond van Internationale Vrouwendag. Het groeiende aantal conflicten en […]

Lees meer
8 maart 2021

Vrouwen vaker slachtoffer van mensenhandel en gedwongen huwelijken

Wereldwijd zijn vrouwen en meisjes steeds vaker slachtoffer van gedwongen huwelijken. Vrouwen die zich vanuit de islam hebben bekeerd tot het christelijk geloof zijn extra kwetsbaar voor dit soort praktijken. In 2020 heeft gendergerelateerde religieuze vervolging (GRV) het hoogste niveau bereikt in de drie jaar dat dit onderzoek nu verschijnt. Van de vijftig landen waar Open Doors onderzoek deed, rapporteert maar liefst negentig procent dat gedwongen huwelijken voorkomen. In zeventig […]

Lees meer
Hand in hand

Schrijf je in voor de

Maande­lijkse inspiratie­mail

Bemoedigende getuigenissen

Laatste nieuws

Inspiratie voor jou

Aanmelden inspiratiemail

Aanhef

Scroll naar boven