Zeker zestig kerkgangers in Nigeria zijn afgelopen zondag tijdens een kerkdienst overvallen en ontvoerd. Een criminele bende eist losgeld voor hun vrijlating. De Christian Association of Nigeria (CAN) is verbijsterd over de toenemende onveiligheid.

Een groep bandieten bestormde zondag de Emmanuel Baptist Church in Kakau Daji in de centrale deelstaat Kaduna. Ze schoten een kerkganger dood en ontvoerden naar schatting zestig tot honderd gelovigen. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft de aanval bevestigd, maar zwijgt over het aantal ontvoerde mensen.

De kerkgangers konden geen hulp inroepen omdat het communicatienetwerk in de staat plat lag. De koepelorganisatie CAN, waar veel protestantse en evangelische kerken bij zijn aangesloten, stelt dat de sluiting van de communicatielijnen in het voordeel van de criminelen werkte. “Dit is opnieuw een triest verhaal over hoe de veiligheid hier verslechtert”, zei CAN-voorzitter Joseph Haya tegen Nigeriaanse media. “De kerkgangers hadden zondag een zangdienst. De overvallers gingen eerst naar de kinderkerk, maar veranderden van gedachten en omsingelden de kerk. Daarop sloegen mensen in paniek op de vlucht.” Hij hekelde de lakse houding van de autoriteiten: “Burgers zijn vogelvrij, maar krijgen alleen persverklaringen als troost.”

Motieven

Christenen in de regio maken zich ernstige zorgen over hun veiligheid, mede omdat de motieven voor de overval vaag zijn. Of deze christenen zijn ontvoerd om hun geloof of omdat ze een gemakkelijk doelwit vormen, is niet duidelijk.
Wel laat de overval zien dat dit soort straffeloosheid een ideale voedingsbodem is voor nog meer spanning en wantrouwen. Eind september kwamen 35 christenen om bij twee aanslagen op kerken in de staat Kaduna. Waarnemers wijzen erop dat de ideologische invloed van Boko Haram tot op zekere hoogte aanwezig is.

“Deze ontvoering is een schokkend voorbeeld van de brutaliteit van deze criminelen. De straffeloosheid escaleert en is schijnbaar grenzeloos in Nigeria”, reageert Jo Newhouse, woordvoerder van Open Doors in Sub-Sahara Afrika. “De overheid laat haar onderdanen schromelijk in de steek. De aanhoudende wetteloosheid creëert een ideale voedingsbodem voor extremisme.” Newhouse roept christenen wereldwijd op te bidden voor vrijlating en om een doorbraak in de overheidsaanpak.

Het aantal moorden en ontvoeringen in Nigeria nam dit jaar explosief toe. Het West-Afrikaanse land staat op de negende plaats van de Ranglijst Christenvervolging. Van de ruim 206 miljoen inwoners is bijna de helft christen. Vorig jaar zijn ruim 3530 christenen vermoord. In de eerste helft van dit jaar zijn bijna zesduizend Nigerianen om het leven gebracht, onder wie opnieuw veel christenen.

Gebedspunten

  • Bid vurig voor de vrijlating van de kerkleden en dat de Here God deze gebeurtenis gebruikt voor een doorbraak in Nigeria.
  • Vraag om bescherming van de ontvoerde gelovigen en dat ze in deze omstandigheden ondanks alles Gods vrede ervaren. Draag ook de families en kerken op aan de Here God. Zij verkeren in grote spanning over de veiligheid van hun geliefden. Bid dat hun gebeden om vrijlating en bewaring verhoord worden.

(bronnen: Open Doors, Daily Trust, Barnabas Fund)