Inmiddels is de ramadan, de islamitische vastenmaand, al ruim een week aan de gang. We weten dat sommige christenen in Saudi-Arabië ‘gewoon’ meedoen met het vasten en bidden. Als ze dat niet zouden doen, zorgt dat voor veel problemen. Maar dat betekent niet dat ze hun geloof ineens verliezen. Integendeel, deze periode biedt veel mogelijkheden.

Butros* is een nieuwe gelovige die meedoet met de ramadan maar tot de Here God bidt en veel in zijn Bijbel leest. “Ik ervoer dat de Here God heel duidelijk tot mij sprak toen ik de Bijbel las. Het was zo duidelijk dat het ook een beetje eng was”, vertelt Butros.

Wat bijzonder dat zelfs in deze tijd de Here God broers en zussen heel duidelijk aanspreekt en bemoedigt!

Gebedspunten

  • Dank de Here God dat Hij christenen in hun hart en gedachten aanspreekt, bemoedigt en versterkt.
  • Bid voor mannen en vrouwen die dit jaar voor het eerst als christen met de ramadan meedoen. Bid voor Butros en andere moslims die christen zijn maar dat voor hun familie nog verborgen houden.
  • Ook in Saudi-Arabië wordt de ramadan anders gevierd vanwege de coronamaatregelen. Het is niet meer mogelijk om met veel familieleden samen te komen. Nu mensen veel op hun eigen gezin zijn aangewezen, biedt dat kansen om samen na te denken over God, geloof en de ramadan. Bid dat veel mensen op zoek gaan naar de Here Jezus.

* schuilnaam