Vervolging voor de jongste generaties is hard, isolerend en identiteitsvormend. Daarbij wordt fysiek geweld en seksueel misbruik niet geschuwd. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van Open Doors A Generation at Risk: Children & Youth Report 2022.  
Religieuze vervolging van kinderen is niet direct een gevolg hun persoonlijke geloofskeuze, maar komt vaak voort uit gedrag om hun ouders te straffen. Vooral als hun ouders kerkleiders zijn, bekeerlingen maken of deel uitmaken van een  gemarginaliseerde groep, lopen kinderen meer kans persoonlijk aangevallen te worden.

De kindertijd en tienerjaren bieden geen bescherming tegen religieuze vervolging, zegt Rachel Morley, onderzoeker bij Open Doors. “Kinderen en jongeren komen in aanraking met zware vervolging die hun identiteit vormt en hen isoleert in een vormende periode van hun leven. Jong en afhankelijk zijn maakt hen kwetsbaarder.”

Volgens Morley belicht dit rapport  “de unieke verhalen en ervaringen van jonge christenen over de hele wereld, om ons begrip van religieuze vervolging over de generaties heen te verdiepen. Vervolging van kinderen kan vele vormen aannemen. In sommige gevallen worden kinderen gescheiden van hun ouders op het moment dat zij zich bekeren. Dit veroorzaakt langdurige trauma’s en mogelijk pijnlijke associaties met het christelijk geloof en hun gedachtegoed.” In andere gevallen ervaren kinderen discriminatie van leraren: ze worden  opzettelijk  benadeeld door bijvoorbeeld een plek achterin de klas te geven of bij een doorslaggevend cijfer te worden afgerekend op hun kennis van de Koran.

Grote schande

In extremere gevallen maken kinderen fysiek of seksueel geweld mee. Uit het rapport blijkt dat christelijke meisjes doelbewust seksueel misbruikt worden in 22 procent van de landen waar vervolging voorkomt. Dit om of hen of hun ouders te straffen of ze tot inkeer te brengen, ze gedwongen te bekeren of uit te huwelijken. Helene Fisher, die onderzoek doet naar gendervervolging, zegt daarover: “Het misbruiken van jonge meisjes voor deze doeleinden is een trieste bevinding in het onderzoek, en vraagt om een krachtige reactie van de internatinoale gemeenschap en religieuze leiders”. In veel culturen verliest een meisje al haar waardigheid na misbruik, en brengt zij grote schande over haar  familie . Deze praktijk kan families verscheuren en elkaar drijven.

“Het is essentieel dat we alles doen wat we kunnen”, stelt Fisher. “We zullen degenen die invloed en macht hebben oproepen een einde te maken aan schadelijke religieuze vervolgingspraktijken waaraan kinderen bloot staan.”

Belangrijkste bevindingen uit het rapport: 

  • Religieuze vervolging van kinderen schaadt de vorming van een kind, en beperkt hen in hun mogelijkheden en zelfontplooiing.  
  • Christelijke meisjes worden opzettelijk seksueel misbruikt in 22 procent van de landen waar christenen worden vervolgd. 
  • Door kinderen en jongeren  te scheiden van hun ouders, leren zij hun christelijke gedachtegoed en historie niet kennen. Zonder ouders zijn zij  hun belangrijkste bron van veiligheid kwijt. 
  • Specifieke geloofsvervolging van kinderen en jongeren verbreekt relaties tussen generaties.