Het werk van Open Doors voor de vervolgde kerk heeft zich hersteld na de coronacrisis. Dat blijkt uit het nieuwe Jaarverslag van Open Doors Nederland. “We weten ons gezegend”, aldus directeur Maarten Dees. “Aan God alle eer en dank.”

Open Doors heeft na de coronacrisis in 2022 de reguliere hulp aan de vervolgde kerk hervat. Terwijl in 2022 het aantal vervolgde gelovigen verder toenam, konden tegelijk meer christenen dan voorheen bereikt worden met hulpprogramma’s. Dat staat te lezen in het Jaarverslag 2022, dat deze week is gepubliceerd, zowel online als in druk (in beperkte oplage). 

In het jaarverslag kijken we terug op onze activiteiten van het afgelopen jaar. Ook presenteren we onze jaarrekening, waarin we in een samenvatting verantwoording afleggen over onze financiële bestedingen. Het volledige jaarverslag is hier te lezen.