De inkomsten van Open Doors groeiden in het afgelopen jaar van €12,4 miljoen naar ruim €14,1 miljoen in 2020. Een stijging van 14 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, zo blijkt uit het jongste jaarverslag van de organisatie. Open Doors-directeur Maarten Dees spreekt zijn dankbaarheid uit: “In het jaar van de coronacrisis heeft onze achterban ons extra trouw gesteund. Dat stemt tot grote dankbaarheid en maakt bescheiden.”

Ondanks de stijging van inkomsten konden niet alle programma’s worden uitgevoerd zoals van tevoren was gepland. Door de pandemie verschoof het werk naar directe hulpverlening: 979.459 christenen ontvingen praktische hulp, in 2019 waren dat er nog 718.770.

2020 was ook voor Open Doors het jaar van de coronacrisis: projecten kregen te maken met reisbeperkingen en persoonlijk contact was minimaal mogelijk. Daardoor daalden reguliere projectactiviteiten met 15 procent ten opzichte van 2019 in de wereldwijde cijfers. Die afname gold ook voor sociale en economische ontwikkelingsprogramma’s. Internationaal kon minder literatuur worden verspreid. Opvallend is dat het aantal discipelschapstrainingen wel steeg  in Latijns-Amerika. Datzelfde geldt ook voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De distributie van christelijke lectuur en Bijbels is in deze regio’s ook toegenomen.

Jubileum

 Verder was 2020 het jaar waarin Open Doors Nederland haar 65-jarig jubileum vierde. Tijdens de online Open Doors-dag in november stond de organisatie samen met tienduizenden online bezoekers stil bij het feit dat Open Doors al sinds 1955 vervolgde christenen steunt. De belangstelling van de achterban voor het werk van Open Doors groeit nog steeds. Ten opzichte van 2019 kreeg de website vorig jaar bijna 80 procent meer bezoekers. Het percentage digitale nieuwsbrieflezers groeide afgelopen jaar tot 17.527. Een jaar daarvoor waren het er nog slechts 11.000

Een andere mijlpaal was de bouw van een nieuw kantoor in Ermelo. Een deel van het pand werd ingericht als bezoekerscentrum. De rijke geschiedenis van Open Doors met inspirerende verhalen van pioniers zoals Anne van der Bijl en van vervolgde christenen krijgen in het bezoekerscentrum een plek. De bouw vond grotendeels plaats in 2020, en werd in de eerste helft van dit jaar afgerond.

Download het jaarverslag op www.opendoors.nl/jaarverslag.