Jihad Analytics, een adviesbureau dat gegevens over jihadistische aanslagen zowel fysiek als online onderzoekt, publiceerde op 8 april jl. een verontrustend rapport: in Nigeria zijn sinds januari 2022 zeker 162 aanslagen van Islamitische Staat (ISWAP) geregistreerd.

Daarnaast zijn er nog andere extremistische islamitische groepen en andere gewapende bendes actief. Een voorbeeld van 4 april: Fulani-herders vielen een christelijke nederzetting in Bassa aan. Drie mensen werden vermoord en een raakte gewond. De Fulani staken behalve de lokale kerk 25 huizen en veertig schuren in brand.

Frans Veerman, hoofd Research Ranglijst Christenvervolging van Open Doors, zegt hierover: “Nigeria verkeert in een staat van chaos. Veel grote internationale media erkennen niet dat een groot deel van het geweld – vooral, maar niet uitsluitend gericht tegen christenen – wordt gepleegd door Fulani-militanten. Het gaat vaak om weinig in het oog springende aanvallen op gemeenschappen, zoals uit onderzoek als van Jihad Analytics blijkt. Over het algemeen gaat de aandacht van de media uit naar wat Boko Haram doet en wordt over de destructieve acties van Fulani-militanten veel minder gerapporteerd.”

Internationale druk

Er moet, zo zegt Veerman, “meer internationale druk worden uitgeoefend op de regering-Buhari om alle burgers te beschermen, ongeacht hun religieuze achtergrond. Maar als de Fulani-aanvallen grotendeels worden genegeerd, zal die druk zwak en ineffectief zijn.”

Open Doors is op 19 april samen met het online medium CIP een crowdfundingsactie begonnen om minimaal acht verwoeste kerken in Nigeria weer op te bouwen. Het dichtbevolkte West-Afrikaanse land staat op de zevende plaats van de Ranglijst Christenvervolging.