De vreugde rondom de benoeming van christendemocraat Christos Stylianides tot religiegezant van de Europese Unie mei dit jaar was van zeer korte duur. Deze week maakte hij bekend aan de slag te gaan voor de Griekse overheid.

“Open Doors is buitengewoon bezorgd door het vertrek van Stylianides”, zegt Maarten Dees, directeur van Open Doors Nederland. “Het duurde heel lang voor de positie in Europa ingevuld werd en nog voor hij goed en wel van start is gegaan, vertrekt de gezant weer. Het is onbegrijpelijk dat dit kan gebeuren en we roepen de Europese Commissie op met spoed werk te maken van een stabiele invulling van deze belangrijke rol.”

Toen Stylianides in mei de rol van speciaal gezant voor vrijheid van religie en levensovertuiging buiten de EU op zich nam voelde hij zich vereerd en benoemde hij het grote belang van de taak. Vier maanden later lijkt het een heel ander verhaal.

Dees: “Bij zijn benoeming gaven wij aan dat er heel veel urgente zaken voor hem waren om mee bezig te gaan. Bijvoorbeeld het extreme geweld in Sub-Sahara Afrika en moslims en christenen die slachtoffer zijn van een radicaal-nationalistische agenda in India. En we daagden hem uit om inperkingen van vrijheid van religie en levensovertuiging bij naam te benoemen.

De afgelopen maanden zagen we wat voorzichtige verkenningen en dat is nu abrupt tot stilstand gekomen. Als we om ons heen kijken is de urgentie alleen maar toegenomen: schrijnende misstanden zoals in China en Iran gaan maar door en in Afghanistan is geloofsvrijheid onder de Taliban helemaal ver te zoeken. Het kan toch niet dat de EU dit wezenlijke onderwerp laat liggen. De argumentatie voor de positie van religiegezant is volstrekt duidelijk, een nieuwe benoeming moet snel plaatsvinden. Mocht de Europese Commissie om kandidaten verlegen zitten, dan doen we graag een suggestie.”

Copyright foto: European Union 2014 – European Parliament