Open Doors kan in Syrië 25.000 aardbevingsslachtoffers en ruim tweeduizend christelijke gezinnen ondersteunen met basale hulp. Extra zorg en aandacht zal gaan naar eenzame ouderen, weduwen met grote gezinnen en gehandicapten.

Dat meldt Open Doors, twee weken nadat het via lokale kerken noodhulp is gaan verlenen bij de aardbevingsramp die Turkije en Syrië heeft getroffen. Het dodental is de afgelopen dagen opgelopen naar circa 45.000, van wie de meesten in Turkije zijn omgekomen. In Syrië, waar Open Doors al jarenlang contacten heeft, wordt de hulp bemoeilijkt door de oorlogssituatie.

Dankzij de offerbereidheid van veel christenen wereldwijd verwacht Open Doors voor de middellange termijn ongeveer 150.000 tot 200.000 Syrische christenen te kunnen ondersteunen. Vorig jaar deden al zo’n 190.000 christenen mee in programma’s die partners van Open Doors in Syrië uitvoerde. In totaal werken 287 kerken als zogeheten ‘centrum van hoop’ mee aan de hulpacties.

Maarten Dees, directeur van Open Doors Nederland, reageert dankbaar. “Ik ben dankbaar voor de overweldigende en ontroerende respons, zowel vanuit onze achterban in Nederland en Vlaanderen als door onze lokale partners in Kerken in Syrië. Een lokale medewerker zei: We bidden dat alle mensen die hier in de kerk toevlucht zoeken, in ons de Heer Jezus mogen ontmoeten.”

Bijscholing

De hulp concentreert zich op financiële middelen voor voedsel, medische en hygiënische zorg. Daarnaast wordt geld vrijgemaakt voor het herstel van beschadigde huizen, waardoor duizend tot tweeduizend gezinnen weer een dak boven hun hoofd hebben. Ook wordt gewerkt aan de start van inkomensprojecten.

Open Doors zet verder in op bijscholing voor kerkelijk werkers, jeugdleiders en vrijwilligers, om beter te zijn voorbereid op (natuur)rampen. Daarnaast is extra bemoediging nodig voor bekeerlingen, die als ex-moslim vaak extra kwetsbaar zijn.