Syrische kerken hebben meer dan tienduizend slachtoffers van de aardbevingsramp kunnen helpen. Steun van Open Doors is onontbeerlijk voor kerken om een ‘centrum van hoop’ te zijn. Naar verwachting zal hulpverlening van lange duur zijn.

Bij de aardbeving op 6 februari in Turkije en Syrië zijn zeker 40.000 mensen omgekomen, onder wie circa vijfduizend Syriërs. Al vlak nadat de eerste aardbeving Aleppo op zijn grondvesten deed schudden, vluchtten honderden inwoners naar de presbyteriaanse kerk van dominee Brahim Nsier. Omdat het gebouw ernstig was beschadigd, verplaatste de voorganger de opvang naar een christelijke school in de buurt. “Van meet af aan gaven we hulp aan iedereen, ongeacht afkomst, religie of leeftijd”, vertelt Nsier dinsdag tijdens een telefonische update.

Hij moet herhaaldelijk het gesprek onderbreken, omdat medewerkers hem om advies vragen. “Negen dagen na de ramp is nog steeds veel angst voor naschokken”, signaleert Nsier. “Door het oorlogsgeweld was de situatie al haast ondraaglijk, de aardbeving maakt de wanhoop nog groter. Er heerste al armoede – tachtig procent van de Syrische bevolking leeft beneden de armoedegrens van ongeveer een dollar per dag. Nu hebben ze geen dak meer boven hun hoofd, geen bed, geen voedsel of elektriciteit.”

Cholera

De predikant is beducht voor de uitbraak van cholera. “Schoon drinkwater is hard nodig. Dan kunnen we ziektes of diarree voorkomen. Ook financiële middelen zijn dringend nodig. Syrië zucht onder internationale sancties; ik hoop dat die snel opgeschort of afgeschaft worden. Veel inwoners zijn ontheemd. Terugkeer naar huis of renoveren is op dit moment een niet te dragen last voor de bevolking.”

Nsier voelt zich geroepen te helpen en werkt samen met andere kerken. “Ik wil een goede herder zijn, het voorbeeld van Jezus navolgen. We mogen de bevolking niet in de steek laten. Als kerk willen we een zout en een licht zijn, een plek waar hoop is.” Hij begrijpt dat er soms vertwijfelde vragen zijn. “Mensen vragen mij waarom God dit toelaat. Ik weet het antwoord niet; wel dat Hij ons roept om onze naaste weer lief te hebben. Daar ligt de echte uitdaging voor christenen.”

Wederopbouw

Open Doors kan via langdurige en betrouwbare contacten de kerken ondersteunen bij de opvang van slachtoffers. De achterban geeft royaal voor noodhulp van Open Doors en de komende wederopbouw. Ook voor de lange termijn blijven de kerken aangewezen op praktische steun en gebed. Blijf volhardend bidden of plaats een gebed op onze gebedsmuur voor Turkije en Syrië.