Open Doors breidt haar hulp aan kerken die overlevenden van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië helpen uit. Ten minste zestien kerken in Noord-Syrië vangen vele slachtoffers op, waarbij nauw wordt samengewerkt met andere hulporganisaties.

De omvang van de ramp is immens. Er zijn meer dan 33.000 mensenlevens te betreuren en de hoop dat er nog overlevenden onder het puin gevonden worden is miniem. Daarnaast zijn er zeker 80.000 gewonden, terwijl de medische zorg niet is opgewassen tegen dat enorme aantal. Miljoenen Turken en Syriërs zijn in één klap dakloos geworden.

Hoop

In die situatie spelen Syrische kerken als ‘centrum van hoop’ een cruciale rol. Zij verschaffen onderdak aan veel mensen die geen huis meer hebben en nergens kunnen overnachten. Ook helpen kerken met dekens, voedsel en basale traumazorg. Voor de traumazorg zijn de beste afgestudeerden van het Open Doors Trauma School-programma geselecteerd, zodat slachtoffers professionele ondersteuning krijgen.

Naast de hulp via lokale kerken heeft Open Doors de krachten gebundeld met enkele christelijke hulporganisaties ter plekke. De organisatie roept tevens op tot gebed voor de miljoenen getroffen mensen in de regio en voor de hulpverleners.

Jezus laten zien

Directeur Maarten Dees vertelt: “In een recent telefoongesprek met een medewerker vanuit Aleppo, trof het me dat ondanks hun vermoeidheid de medewerkers een enorme verbondenheid en kracht ervaren. Een van de mensen daar sprak haar hartenwens uit, namelijk dat door haar spreken en handelen de mensen die de kerk binnenkomen de Heer Jezus zullen ontmoeten.” Bid je mee om dat wonder?