Doelbesteding van Open Doors

Goed omgaan met de financiële middelen die ons worden toevertrouwd vinden we erg belangrijk. Hoe groot is het percentage van de inkomsten dat we daadwerkelijk aan onze doelstelling besteden? In 2019 was dat 83,5 procent. Van elke euro gaat ruim € 0,83 naar Bijbelverspreiding, training, hulpverlening en voorlichting.

Voor fondsenwerving hebben we 10,7 procent uitgegeven van wat we daarmee aan inkomsten ophaalden. Onze eigen norm hiervoor is maximaal 15 procent. Van onze totale uitgaven hebben we 4,5 procent besteed aan beheer en administratie. Onze interne norm hiervoor is maximaal 5 procent.

ANBI-beschikking en CBF-erkenning

Sinds 1 januari 2008 is Open Doors door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je giften aan Open Doors mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Daarnaast is Open Doors door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gekwalificeerd als ‘Erkend Goed Doel’. Lees hier meer over in ons Erkenningspaspoort. Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Open Doors International

De financiële steun van onze achterban dragen we af aan Open Doors International. Zij besteden de gelden daar waar Open Doors-veldwerkers christenen helpen. In de meeste landen werken we met nationale of lokale partners zoals kerken en hulporganisaties. Met deze aanpak willen we de lokale kerk versterken in het uitvoeren van haar missie. De vraag vanuit de vervolgde kerk is hierin leidend.