Vervolgde Christenen houden een kerkdienst in een golfplaten kerk

Organisatie­structuur

Hoe is Open Doors georganiseerd?  

Om het werk voor vervolgde christenen zorgvuldig te kunnen doen, is een goede organisatiestructuur belangrijk. Open Doors Nederland is verdeeld in zeven teams die elk op hun eigen manier en samen als geheel de vervolgde kerk versterken: 

Team Bedrijfsvoering 

Team Strategisch Relatiemanagement 

Team Operationeel Relatiemanagement 

Team Verhalen & Content 

Team Concepten & Beleving 

Team Digitaal 

Team HR 

Open Doors Nederland wordt aangestuurd door directeur-bestuurder Maarten Dees. Hij stelt het beleid vast. De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering van dit beleid en adviseert de bestuurder. Voor belangrijke beleidsonderdelen, zoals strategische keuzes, is instemming van de Raad van Toezicht vereist. Dit alles is vastgelegd in de statuten van stichting Open Doors.

Hoe steekt de internationale organisatie in elkaar?  

In de bijna 70 jaar dat Open Doors bestaat is het van een eenmansmissie uitgegroeid tot een internationale organisatie. Open Doors-veldkantoren ondersteunen en helpen christenen in ruim 50 landen. Deze kantoren bevinden zich in landen of regio’s waar christenen worden vervolgd om hun geloof. Het merendeel van deze landen kunnen we om veiligheidsredenen niet bij name noemen. 

Open Doors Nederland is onderdeel van het wereldwijde Open Doors International. We hebben nevenvestigingen in ruim twintig landen. Bijvoorbeeld in Duitsland, Brazilië en Australië. Deze kantoren zetten zich net als wij in voor gebed, bewustwording en fondsenwerving. 

Vraag vanuit de vervolgde kerk is leidend 

De financiële steun die binnenkomt in Nederland en België draagt Open Doors Nederland af aan Open Doors International. Deze internationale tak van Open Doors besteedt de financiële middelen op de plekken waar Open Doors-veldwerkers christenen helpen. In de meeste landen werken we met nationale of lokale partners, zoals kerken en hulporganisaties. Met deze aanpak willen we de lokale kerk versterken in het uitvoeren van haar missie. De vraag vanuit de vervolgde kerk is hierin leidend. 

Narendran en Kavita

India
Kiest!

Actueel

Versterk Indiase christenen onder extreem geweld

De kerk in India staat hevig onder druk! Het aantal aanvallen op kerken, christelijke scholen en huizen van christenen neemt schrikbarend toe. Met de verkiezingen die nu plaatsvinden lijkt de kans groot dat radicale hindoes hun koers kunnen voortzetten om van India een hindoeïstische staat te maken.

Zo monitoren we internationale bestedingen 

Een deel van de financiële steun gebruiken we voor ons werk in Nederland en Vlaanderen. Open Doors Nederland monitort de internationale bestedingen en rapportages van projecten. We beoordelen of ontvangen donaties de vervolgde kerk op de gewenste manier ondersteunen. Daarvoor hebben we toegang tot internationale systemen op gebied van projectmanagement en financiën. Ook gaan we zelf op reis om vervolgde christenen te ontmoeten en te zien wat de impact van ons werk is. 

Open Doors werknemers in overleg

Kom werken bij Open Doors

Wil jij de vervolgde kerk steunen met je talent? Of het nu is in een betaalde functie, vrijwilligerswerk of stage: jouw inzet is waardevol voor vervolgde christenen. In je werk bij Open Doors geef je handen en voeten aan je geloof en raak je betrokken bij het wereldwijde Lichaam van Christus. Je inspireert mensen om betrokken te zijn bij de vervolgde kerk door bijvoorbeeld content te creëren voor de website […]

Bekijk de vacatures
Videoheader thumb: Wat kun jij doen?

Wat kun jij doen?

Geen christen ter wereld zou vervolging alleen moeten doorstaan. Open Doors zet zich ervoor in dat vervolgde christenen ervaren dat ze onderdeel uitmaken van een wereldwijde familie in Christus. Jij bent daarin een belangrijke schakel! Sta naast je vervolgde broers en zussen. Dat kan op verschillende manieren.   Versterk de vervolgde kerk Als Lichaam van Christus zijn we geroepen om één te zijn. Als één lid lijdt, lijden we allemaal mee […]

Lees meer

Hoe worden medewerkers beloond?  

Open Doors is lid van Goede Doelen Nederland en hanteert hun beloningsregeling voor directeuren. Deze regeling is afgestemd op de in januari 2015 in werking getreden WNT2 (Wet Normering Topinkomens). 

Het beloningsbeleid voor het personeel volgt de salarisschalen die de Rijksoverheid hanteert (BBRA). Afhankelijk van salarisschaal en positie binnen de schaal wordt een kortingspercentage toegepast tot maximaal 20 procent. 

Leden van de Raad van Toezicht zijn als vrijwilliger aan Open Doors verbonden. Zij worden niet betaald voor hun diensten. Wel kunnen zij onkosten declareren. 

“Door het werk dat ik met mijn collega’s doe, weten vervolgde christenen over de hele wereld dat ze er niet alleen voor staan. We mogen de missie van Anne van der Bijl voortzetten.”

Online marketeer Esther

Welke codes en richtlijnen volgt Open Doors?  

Open Doors Nederland is lid van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Eenduidige regels helpen bij het verantwoorden van onze werkwijze, kosten en behaalde resultaten. Wij onderschrijven en hanteren daarom de volgende codes en richtlijnen: 

SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels) 

Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’ 

Erkenningsregeling Goede Doelen (vervangt het CBF-Keur, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen) 

Regeling beloning directeuren van goede doelen 

Richtlijn Financieel Beheer goede doelen 

Scroll naar boven