Drie kinderen met Bijbels in Mashta Al Helou Syrië

Doel­besteding
Open Doors

Open Doors vindt het belangrijk om goed om te gaan met giften die ons worden toevertrouwd om de vervolgde kerk te ondersteunen. Als je een donatie doet, gaat jouw geld naar één van de projecten die Open Doors uitvoert in landen waar christenen worden vervolgd om hun geloof. 

Hoe groot is het percentage van de inkomsten dat Open Doors aan de doelstelling besteedt? In 2023 was dat 83,7 procent. Van elke euro gaat bijna € 0,84 naar Bijbelverspreiding, training, hulpverlening en voorlichting.

Voor fondsenwerving gaven we 8,4 procent uit van wat we daarmee aan inkomsten ophaalden. Onze eigen norm hiervoor is maximaal 15 procent. Van onze totale uitgaven hebben we 2,9 procent besteed aan beheer en administratie. Onze interne norm hiervoor is maximaal 5 procent.

ANBI-BESCHIKKING EN CBF-ERKENNING

Open Doors is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je giften aan Open Doors mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Daarnaast is Open Doors door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gekwalificeerd als ‘Erkend Goed Doel’. Lees hier meer over in ons Erkenningspaspoort. Het CBF-Erkenningspaspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van Open Doors als cijfers over de financiële situatie. Deze zijn door het CBF gevalideerd.Open Doors Internation­al

Donaties die Open Doors vanuit Nederland en België ontvangt, worden afgedragen aan Open Doors International. Deze internationale tak van Open Doors zorgt ervoor dat donaties terechtkomen in landen waar christenen worden vervolgd. In de meeste landen waar Open Doors de vervolgde kerk ondersteunt, werken we met nationale of lokale partners, zoals kerken en hulporganisaties. Op deze manier helpen we lokale kerken of kerkelijke gemeenschappen te versterken op de plek waar ze zijn.

Onze missie

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.

Steun zoals jij dat wil

Vietnamese vrouw

Geef met belastingvoordeel

De vervolgde kerk steunen met een belastingvrije donatie? Dat kan door een periodieke schenkingsovereenkomst te ondertekenen.

Bekijk de mogelijkheden
Vrouw met kind

Nalaten aan Open Doors

Wereldwijd lijden 365 miljoen christenen onder vervolging. Dat betekent dat 1 op de 7 christenen zijn geloof niet in vrijheid kan beleven. Open Doors steunt deze christenen en brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Wij kunnen dit niet doen zonder uw steun en gebed. Blijf de vervolgde kerk ondersteunen met uw nalatenschap […]

Hoe werkt het?
Kerkdienst in een verwoeste kerk in Nigeria

Voor kerken

Wil je binnen jouw kerk of gemeente de vervolgde kerk onder de aandacht brengen? Open Doors denkt graag met je mee over passende projecten. Niet elke gemeente is immers hetzelfde. Open Doors helpt je graag met een aantal materialen. Bekijk hieronder een aantal van de mogelijkheden die we bieden om in jouw kerk of gemeente aandacht te besteden aan de vervolgde kerk.

Meer info
Kerk in Nigeria, Bauchi

Doe een grote gift

Overweeg je een grote gift? Dat is een geweldige bemoediging voor de vervolgde kerk. Met een grote schenking kan Open Doors blijven werken op plekken waar de nood het hoogst is. Voor Open Doors is geen plek onbereikbaar om vervolgde geloofsgenoten bij te staan. Geen christen mag er alleen voor staan als hij te maken krijgt met vervolging om zijn geloof in Christus. Jouw gebed en steun voor je vervolgde […]

Meer info
Saeds leest de Bijbel
Scroll naar boven