Pastor Jean lijdt een Bijbelstudiegroep

Advocacy

Nog nooit van het woord advocacy gehoord? Hoogste tijd om daar verandering in te brengen, want het is een belangrijke pijler in het werk van Open Doors. Advocacy, ook wel pleitbezorging genoemd, gaat terug naar de beginjaren van Open Doors, waarin oprichter Anne van der Bijl mensen met invloed opzocht om te pleiten voor zijn vervolgde broers en zussen.  

Het gaat bij advocacy om ‘influencing the influencers’, het beïnvloeden van de beïnvloeders. Open Doors wil politici en andere mensen met invloed bewust maken van de vervolgde kerk, hen informeren over de situatie van vervolgde christenen om hen vervolgens te bewegen in actie te komen. 

Hoe gaat advocacy in zijn werk?

De jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging is een belangrijk instrument dat wordt gebruikt in advocacy. De lijst maakt inzichtelijk hoe het met de christenen en godsdienstvrijheid in een land is gesteld. Onder zo’n plek op de lijst ligt een berg aan onderzoek en achtergrondinformatie.

Met de ranglijst in de hand legt Open Doors contact met politici van allerlei politieke partijen die de portefeuille buitenland beheren.

Ook zijn er goede contacten met het ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals met de speciaal gezant voor vrijheid van religie en levensovertuiging.  

Bijbelstudie in de Filipijnen

Concrete aanbevelingen

De ranglijst en andere rapporten over godsdienstvrijheid die door het jaar heen uitkomen, vormen een kapstok om aandacht te vragen voor vervolgde christenen. Dat gebeurt in algemene zin, maar ook om trends te benoemen en soms situaties die specifiek gelden voor een land of regio.

Open Doors doet meer dan enkel politici informeren over de vervolgde kerk. Als pleitbezorger Wimco Ester van Open Doors zich hard maakt voor een specifieke situatie of een land, dan komt hij ook met concrete aanbevelingen over wat anders zou moeten in een land en op welke internationale verdragen een land aangesproken kan worden.

Hoe bereikt Open Doors politici?

Aandacht vragen voor een specifiek land kan bijvoorbeeld als er een reis van een minister, speciaal gezant of een delegatie naar dat land gepland staat. Dan is het goed om in te zoomen op de mensenrechtensituatie in het land en vanuit het gezichtspunt van Open Doors specifiek de vrijheid van religie en levensovertuiging. Denk bijvoorbeeld aan een handelsmissie naar India (waarbij de discriminatie van religieuze minderheden als christenen en moslims wordt aangekaart) of een bezoek aan Algerije (waar kerken gesloten worden en predikanten met toenemende druk te maken hebben). 

Ook achter de schermen

Advocacy vindt niet alleen in alle openheid plaats, soms is stille diplomatie beter. Dan gaat het meestal om een specifieke situatie waarbij iemand gevangen zit en het gevaarlijk is om daar openlijk aandacht voor te vragen.

Het kan ook dat er een rechtszaak gepland staat die waarschijnlijk niet eerlijk gaat verlopen. In zo’n geval kunnen internationale waarnemers groot verschil maken. En in de situatie van de ontvoerde pastor Raymond Koh blijft Open Doors aandacht vragen voor het proces om zo meer duidelijkheid te krijgen.

Advocacy-voor-vervolgde

Is Open Doors alleen voor christenen?

Het is de missie van Open Doors om op de bres te staan voor vervolgde christenen. Maar als Open Doors bij politici pleit dat christenen in vrijheid zouden moeten kunnen samenkomen en vrij zouden moeten zijn om hun geloof te belijden of van geloof te kunnen veranderen, dan geldt dat natuurlijk ook voor andere religieuze en niet-religieuze minderheden in een land.

Daarom werkt Open Doors op het gebied van pleitbezorging geregeld samen met collega-organisaties die zich ook bezighouden met godsdienstvrijheid. Denk aan de Bahà i’s die in Iran verschrikkelijk worden vervolgd. In een signaal naar politiek en het ministerie kan deze samenwerking juist krachtig overkomen.

Invloed Anne van der Bijl

Toen Anne van der Bijl bijna 70 jaar geleden begon met het werk van Open Doors zocht hij ook al vrij snel mensen met invloed op om het lot van zijn vervolgde broers en zussen te bepleiten. Hij reisde naar het streng-atheïstische Albanië, ontmoette de Palestijnse leider Yasser Arafat en in Pakistan sprak hij met leiders van de taliban.

Hij stak nooit onder stoelen of banken dat hij christen was, maar probeerde verbinding te maken om de hoopvolle boodschap van het Evangelie te delen. Vrijmoedig en met tact benaderde hij hoge geestelijk leiders en andere mensen met invloed. In die geest werkt Open Doors door.

Ranglijst Christenvervolging 2023
Wimco Ester

Vijf vragen aan Wimco Ester

Je zou hem kunnen vergelijken met zijn bijzondere naamgenoot uit de Bijbel: koningin Ester. Net als zij is Wimco pleitbezorger voor mensen die vanwege hun geloof in gevaar zijn. Soms werkt hij achter de schermen, soms in het openbaar; waar mogelijk gesteund door de gebeden van gelovigen. In de hoop dat de hedendaagse machthebbers, net als koning Ahasveros, in beweging komen voor mensen wie onrecht wordt aangedaan. Wimco, ‘pleitbezorgen’, wat […]

Lees het verhaal
Kever met koplampen in het bos

Zo begon het werk van Open Doors

Open Doors bestaat bijna 70 jaar. Ontdekken hoe het werk voor de vervolgde kerk in 1955 begon? In onderstaande tijdlijn vind je alle wetenswaardigheden over het ontstaan van Open Doors en hoe de bediening van één man uitgroeide tot een internationale organisatie die werkt in meer dan zestig landen waar christenen worden vervolgd om hun geloof.  Tijdlijn

Lees over de geschiedenis
Open Doors Bezoekerscentrum

Kom langs in het bezoekerscentrum!

Welkom in het Open Doors Bezoekers­centrum! Geïnspireerd worden door de vervolgde kerk? Beleven waar en hoe het werk van Open Doors ooit begon? Kom naar het Open Doors Bezoekerscentrum in Ermelo! Loop rond in het kantoor van ‘Gods smokkelaar’ Anne van der Bijl, de grondlegger van Open Doors. Sluit jezelf voor een paar minuten op in een gevangeniscel om van een medegelovige te horen hoe het is om vast te […]

Boek je ticket(s)
Scroll naar boven