Timóteo

Op het moment dat de familie van de Colombiaanse Timóteo christen werd, nam ze afscheid van een aantal animistische rituelen. Maar het nieuwe geloof en de daarbij horende nieuwe gewoontes vielen bij de rest van hun inheemse stam niet goed. De opa en vader van Timóteo weten allebei wat het is om een prijs te betalen voor je geloof. Ze werden vervolgd, bedreigd en zelfs vergiftigd. Toch gaven zij hun geloof niet op. En dankzij uw steun volgt Timóteo in hun voetstappen.

Timóteo groeide op in een animistische stam in Colombia. De grens tussen de zichtbare en niet-zichtbare wereld was klein. De opa van Timóteo werd als eerste christen. En al snel volgde ook hun vader die voorganger werd. Naast tegenwerking vanuit hun stam, ervoer de familie ook tegenwerking van lokaal aanwezige guerrillastrijders die door drugs hun geld verdienden.

Verleidelijk aanbod

Timóteo probeerde de guerrillastrijders te vermijden, maar dat lukte niet altijd. Op 11-jarige leeftijd werd hij op weg naar huis door een van deze mannen aangesproken. Hij zei dat hij Timóteo een beter leven kon bezorgen. Een verleidelijk aanbod, want zijn familieleden werden als tweederangsburgers behandeld en waren arm. Met het geld dat Timóteo kreeg aangeboden zou hij alles kunnen kopen wat zijn familie nu niet had. En hij zou status krijgen, iets wat zijn familie verloren had. Hij zou een guerrillastrijder zijn en de stamleden zouden naar hem moeten luisteren.

Doelwit

Ondanks alle voordelen zei Timóteo nee. Hij wist dat het niet goed was om met de man mee te gaan. Hij herinnerde zich dat zijn vader hem had verteld dat de Here Jezus meer waard is dan aardse schatten of status. Hij rende naar huis, maar de ontmoeting bleef rondzingen in zijn hoofd. De vader van Timóteo realiseerde zich dat zijn zoon een doelwit was geworden. Het was een kwestie van tijd voordat Timóteo wel op het aanbod inging of dat hij zou worden ontvoerd, juist omdat de vader van Timóteo zich openlijk verzette tegen de guerrillastrijders.  

Dankzij God een nieuwe plek

Hij herinnerde zich het opvanghuis voor kinderen en tieners uit gebieden met vervolging. Dat zou een veilige plek zijn voor zijn zoon. En dat Timóteo toegelaten werd was voor hem een volkomen verrassing voor hem. “Mijn vader had me aangemeld omdat hij heel bezorgd om mij was. Ik geloof dat het past in Gods plan dat ik daarheen mocht.”

Het leven in het opvanghuis, ver weg van zijn familie, viel Timóteo in het begin zwaar. Hij was dan wel veilig, maar de gedachten over een ander leven spookten nog altijd door zijn hoofd. Na verloop van tijd voelde Timóteo zich steeds meer thuis. Hij leerde om te gaan met wat hij en zijn familie hadden meegemaakt. En hij ontdekte nieuwe talenten. “Ik houd van muziek, ik speel gitaar.” Ook leerde hij  over de Here Jezus. “Wat ik het meest leerzaam vond, zijn de principes die je helpen om christen te zijn. Ik bid elke ochtend en ik probeer me te houden aan wat de Bijbel, wat de Here God tegen ons zegt. Ik wil ook blijven lezen, want er staan belangrijke dingen in.”

Nieuwe toekomst

In 2019 nam Timóteo afscheid van het opvanghuis. Na zijn studie technische bedrijfskunde wil hij graag terug naar zijn eigen dorp en stam. Timóteo weet wat het is om uitgedaagd te worden en voor moeilijke keuzes te staan. Hij wil andere jongens en meiden helpen die het, net als hij een paar jaar geleden, heel moeilijk hebben. Bang om terug te gaan is hij niet. “Ik ben niet bang voor guerrillastrijders, want ik weet dat de Here God altijd bij mij is. Hij geeft mij kracht om Zijn evangelie uit te dragen. Hij beschermt mij.”

Dankzij uw steun en support kon Timóteo de afgelopen jaren in alle rust en veiligheid studeren, groeien in zijn geloof en vrienden maken. En hoefden zijn ouders hun werk als evangelisten niet op te geven uit angst voor de veiligheid van hun kinderen.