De waarde van een vrouw

Welke waarde heeft een vrouw? De druk die een christelijke vrouw ervaart vanwege haar geloof, houdt vaak direct verband met het antwoord dat haar omgeving op deze vraag geeft. In Nederland zijn man en vrouw in principe gelijkwaardig. Hoe zit dat in het Midden-Oosten? We vroegen het aan veldwerkster Eva*.

Allereerst is het goed om te weten dat ‘de vrouw in het Midden-Oosten’ niet bestaat. Daarvoor is de regio te groot en divers. Wat Eva vertelt, geldt dan ook niet voor elke vrouw, maar is een dwarsdoorsnede van de verhalen die vrouwen uit de regio met haar delen.

Eva, is een dochter in het Midden-Oosten net zo welkom als een zoon?

“Als vrouwen pas getrouwd zijn, krijgen ze al snel de vraag: ‘Komt er al een zoon?’ Ook als een vrouw een zwangerschap aankondigt, wordt dat vaak met de jubelkreet ‘Moge Allah je een zoon schenken!’ begroet.

Gelukkig zijn er gezinnen die hun dochters net zo welkom heten als hun zonen. Maar we zien ook anders, vooral in armere gebieden waar de meerderheid van de bevolking moslim is. Meisjes trekken daar na hun trouwen vaak bij hun schoonfamilie in.

Het gevoel heerst dan dat je je dochter opvoedt voor iemand anders, dat ze je investering niet waard is. Dat gevoel werkt door in de opvoeding.

Op veel plekken in het Midden-Oosten bestaat een sterke druk om dochters te laten trouwen. Ouders vrezen dat ongehuwde dochters hen te schande zullen maken. Dat kan al gebeuren als mensen over het meisje gaan roddelen.

Om dit te voorkomen, houden families hun ongehuwde dochters in huis en proberen ze hen te laten trouwen.”

Hoe ziet het leven van vrouwen eruit als ze eenmaal getrouwd zijn?

“De meeste vrouwen zorgen voor het huis en de kinderen. Vaak hebben ze geen betaalde baan. Ze mogen het huis alleen verlaten als een man hen vergezelt. Zodra er kinderen zijn, worden vrouwen verantwoordelijk gehouden voor hoe het met hen gaat. Het succes van de kinderen betekent voldoening voor de moeder, falen betekent schaamte en schuld.

Veel vrouwen leven in angst. Ze vrezen laster, pesterijen, afwijzing. Ze vrezen dat hun geheimen ontdekt worden. Ze vrezen schaamte, ze vrezen voor hun toekomst, ze maken zich zorgen om hun kinderen.”

Wat gebeurt er als een vrouw zich bekeert tot het christendom?

“Als het geen problemen voor de familie veroorzaakt en men niet al te godsdienstig is, wordt het nog wel geaccepteerd. Maar zodra een vrouw van godsdienst verandert, staat de familie-eer op het spel. Familieleden kunnen je ergste vijanden worden. Een vader kan zijn ongetrouwde dochter wegsturen of proberen haar uit te huwelijken aan een moslim.

Een vrouw die verstoten wordt, is erg kwetsbaar, zeker als ze geen werk heeft. Als ze op zichzelf gaat wonen, kan ze worden lastiggevallen, of erger. Onderzoek toont aan dat seksueel geweld, gedwongen huwelijken en fysiek geweld de grootste drukpunten zijn waarmee vervolgde vrouwen te maken hebben.

Als een vrouw hier slachtoffer van wordt en haar eer verliest in de ogen van de omringende cultuur, is de grote vraag: hoe reageert de kerk? Gelooft men daar ook dat je je eer kwijt bent en dat je een bron van schaamte bent, of niet? De mate waarin de kerk gelijkvormig is aan de omringende cultuur of vernieuwd is in Christus, bepaalt de mate van pijn en verlies die de vrouw zal ervaren.”

Hoe steunt Open Doors vervolgde vrouwen in deze regio?

“We zoeken christelijke, verstoten vrouwen op en ondersteunen hen waar nodig met praktische hulp. We geven trainingen in praktische zaken zoals koken of naaien of helpen bij het opzetten van een bedrijfje.We geven discipelschapstrainingen, huwelijks- en leiderschapscursussen. Daarnaast bieden we traumahulp en trainen we vrouwen om traumabegeleider te worden. Dit doen we vaak in samenwerking met lokale kerken of huiskerken.”

‘Zodra een vrouw van godsdienst verandert, staat de familie-eer op het spel.’

Wat zie jij als de belangrijkste vorm van hulp voor deze vrouwen?

“Dat zijn met name de trainingen waarin duidelijk wordt welke waarde God toekent aan mannen en vrouwen. Deelnemers leren dat christenen zich niet moeten aanpassen aan de wereld, maar moeten veranderen door hun gezindheid te vernieuwen (Romeinen 12:2). Voor vrouwen die de boodschap van de wereld krijgen dat ze minder waardevol zijn dan mannen, brengen deze trainingen een ware transformatie teweeg. Je ziet het terug in hoe ze naar zichzelf gaan kijken, in hoe ze elkaar gaan steunen. Zo dragen ze bij aan de groei van gezondere kerkgemeenschappen in het Midden-Oosten.”

Sara

Een bijzondere droom

“Maak je klaar!” Na 10 dagen zonder eten en telefoon gaat eindelijk de deur van Sara’s kamer open. Haar vader staat in de deuropening. “Morgen trouw je met de neef van je stiefmoeder. Ik heb je niet goed opgevoed; misschien lukt hem dat wel!”En weer gaat de deur op slot. Sara (30) is een christen met een moslimachtergrond. Ze bezoekt regelmatig een Center of Hope, een kerk in Irak waar […]

Lees het verhaal van Sara
Simin

Jezus gaf haar leven zin

Van binnen werd haar geloof in Jezus steeds sterker. Simin uit Iran ervoer de kracht van gebed, voelde hoop die ze nooit eerder had gevoeld en toen ze in de Bijbel las hoe waardevol ze is als vrouw, veranderde haar leven voorgoed. Aan de buitenkant is echter niets van dat alles te zien. Ze moet haar hoofddoek op de juiste wijze dragen en meedoen aan islamitische gebedstijden op haar werk. […]

Lees het verhaal van Simin
Open Doors Magazine 2024

Gratis Open Doors Magazine

Wil je meer weten over de vervolgde kerk? Vraag dan hieronder het gratis Open Doors Magazine aan. Je ontvangt het magazine zes keer per jaar per post, inclusief gebedskalender.  Bestel nu! Het Open Doors Magazine Strikt geheim. Dat is het thema van het nieuwste Open Doors magazine dat rond 9 juli verschijnt. Geloven in een land als Afghanistan is iets wat ‘strikt geheim’ moet blijven. Als christen ben je een […]

Vraag ‘m nu aan!
Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven