De Amerikaanse Commissie voor Internationale Vrijheid van Religie (Uscirf), een onafhankelijke adviseur voor de Amerikaanse overheid, bracht op 25 april haar jaarlijkse rapport over geloofsvrijheid uit. De door Uscirf genoemde landen en trends zijn grotendeels in lijn met Open Doors’ Ranglijst Christenvervolging die begin dit jaar gepresenteerd werd.

Ontwikkelingen in 2021 laten een duidelijke verslechtering van geloofsvrijheid zien, zoals in Afghanistan en de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). “Wij zijn ontmoedigd door de verslechtering van de vrijheid van religie en levensovertuiging in een aantal landen, zoals in Afghanistan dat sinds augustus door de Taliban wordt geregeerd. Religieuze minderheden kregen te maken met intimidatie, gevangenschap en zelfs de dood vanwege hun geloof of overtuiging. Jaren van vooruitgang van gelijkwaardige toegang tot onderwijs en vertegenwoordiging van vrouwen en meisjes zijn verdwenen”, aldus Uscirf -voorzitter Nadine Maenza.

Grove schendingen

In haar jaarrapport 2022 adviseert Uscirf het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten vijftien landen op de zwarte lijst te zetten, de zgn. ‘landen van speciale zorg’. Reden daarvoor is dat “systematische, aanhoudende en grove schendingen” door regeringen van deze landen worden begaan of toegestaan.

Tien landen komen overeen met de landen op de zwarte lijst die het ministerie van Buitenlandse Zaken in november 2021 presenteerde: Birma, China, Eritrea, Iran, Noord-Korea, Pakistan, Rusland, Saoedi-Arabië, Tadzjikistan en Turkmenistan. De landen die nog niet op de lijst van Buitenlandse Zaken voorkomen zijn: Afghanistan, India, Nigeria, Syrië en Vietnam. Rusland was al sinds 2017 door Uscirf voorgedragen en in 2021 door Buitenlandse Zaken toegevoegd. Opvallend was dat in 2021 Nigeria weer van de lijst verdween, terwijl geloofsvrijheid daar nog steeds ernstig onder druk staat.

Daarnaast suggereert Uscirf twaalf landen voor de Special Watch List van het ministerie. Dat zijn landen die zich ook schuldig maken aan schendingen en inperkingen van geloofsvrijheid, zoals Algerije, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Egypte en Maleisië. Vorig jaar verdween de Centraal-Afrikaanse Republiek van de Uscirf-voordracht, maar dit jaar is het land weer terug vanwege verslechtering van de situatie.

Naast landen benoemt Uscirf ook groepen die een gevaar zijn voor geloofsvrijheid. Zij maken zich schuldig aan systematische, aanhoudende en grove schendingen van vrijheid van religie en levensovertuiging. Onder hen zijn de terreurbewegingen Al-Shabaab, Boko Haram en ISWAP.

Reactie Open Doors

In het rapport signaleert Uscirf tot slot trends zoals de COVID-19-pandemie en godsdienstvrijheid, handhaving van de wet als het gaat om godslastering en haat zaaien en verslechterende omstandigheden van godsdienstvrijheid in Zuid-Azië. Open Doors is blij met het vasthoudende en onafhankelijke werk van Uscirf en hoopt dat de Amerikaanse overheid de aanbevelingen overneemt.