“Je moet geld betalen voor Durga Puja (een hindoeïstische feestdag, red.), anders mag je niet in dit dorp blijven wonen. We maken jullie huizen kapot. Je mag in dit dorp geen christelijke activiteiten meer organiseren.” Dit was de boodschap die Gottam, een jonge christen met een hindoeïstische achtergrond uit Bangladesh kreeg van een groep hindoe-dorpsgenoten.

Durga Puja is een belangrijk hindoe-festival, waarin de godin Durga wordt vereerd. Het festival begint op 22 oktober en duurt een hele week. Open Doors-partners krijgen van alle kanten signalen dat bekeerlingen vanuit het hindoeïsme onder druk worden gezet om deel te nemen aan dit festival. In Bangladesh leeft een grote groep christenen samen in gemengde gemeenschappen met hindoes. De meerderheid van de bevolking in Bangladesh is overigens moslim.

Nieuwe gelovigen uit Bangladesh vragen om gebed van de internationale kerk, omdat ze zich bedreigd voelen. Ze zijn bang om hun dorp te worden uitgezet. Ze worden onder druk gezet om grote sommen geld te betalen voor dit hindoe festival. Bid om wijsheid voor deze gelovigen. Bid ook dat God de harten van deze hindoes zacht zal maken. Geef dat ze gered mogen worden door Jezus Christus.

Bangladesh staat op plaats 38 van de Ranglijst Christenvervolging.