Zeker vijf tieners op de Filipijnen zijn gedwongen af te zien van een studiebeurs voor discipelschapstraining. Moslimgeestelijken in het overwegend islamitische zuiden hebben ouders onder druk gezet, omdat kinderen ‘gehersenspoeld’ zouden worden in het lesprogramma.

Met steun van Open Doors kregen 38 jongeren tussen de 13 en 18 jaar, die zich tot het christendom hadden bekeerd, de kans om te studeren over het christelijk geloof. Maar toen islamitische leiders daar lucht van kregen, zetten ze de ouders onder druk van de aangeboden training af te zien. Vijf leerlingen trokken zich daarop terug, van wie sommigen uit respect voor hun ouders.

Actief betrokken

Ondanks de dreigementen en het ontbreken van een beurs willen de studenten nog steeds graag de christelijke leergang en discipelschapstraining bijwonen. Ze zijn allemaal actief betrokken bij dit soort trainingsbijeenkomsten in hun gemeenschap. De studenten gaven aan dat ze zonder de beurs veel moeite zouden hebben gehad met hun studie.

De Filipijnen zijn een land met een christelijke signatuur. Bijna 80 procent van de 144 miljoen inwoners is katholiek. In het zuiden vormen moslims de meerderheid en zijn er militante groepen actief die afscheiding nastreven. Voor voormalige moslims die tot bekering zijn gekomen, is het dan ook niet eenvoudig een studie te volgen over het christendom in de Filipijnen. De meeste jongeren die voorheen moslim waren, krijgen de kans ook niet vanwege afkeuring door hun familie.

Vrees

Hoewel slechts vijf van de 38 studenten zijn gezwicht voor de druk, vrezen de lokale predikant en zijn team dat er meer jongeren gedwongen zullen worden de beurs te weigeren. “De beurs wordt verstrekt uit oprechte bezorgdheid en hulp aan deze studenten”, aldus de predikant. “Niemand wordt gedwongen zich tot het christendom te bekeren. Ze mogen langzaamaan meer leren over Isa Almasih (Jezus Christus), en velen van hen hebben Isa Almasih als Christus en Verlosser aanvaard.”