Het Indiase hooggerechtshof vindt dat er geen spoed is in de zaak waar christenen bescherming vragen tegen aanvallen van vijandige meutes.

Dit verzoekschrift werd ingediend op 4 maart 2022 naar aanleiding van het toenemende geweld tegen christenen in voorgaande jaren. Volgens het Verenigd Christelijk Forum was 2021 zelfs “het gewelddadigste jaar tegen christenen ooit in India”. De aartsbisschop van Bangalore, Peter Machado had naar aanleiding van dit geweld samen met het National Solidarity Forum en de Evangelical Fellowship of India een verzoekschrift ingediend. De uitspraak van het hooggerechtshof zou bindend zijn voor lagere rechtbanken en autoriteiten.

Het verzoek om de hoorzitting te vervroegen werd echter afgewezen, mede omdat rechtbanken kampen met een grote achterstand in zaken. “Er is geen datum toegewezen, er is geen spoedeisendheid. We hebben een overweging gemaakt en zien geen gat in de bestaande wetgeving op dit moment. In de tussentijd verwachten we niet dat er iets ergs zal gebeuren”, zei een van de opperrechters in een toelichting.

In het verzoekschrift wordt opgeroepen om een speciaal onderzoeksteam in te stellen om strafzaken te registreren. Het vraagt daarnaast om politiebescherming in situaties waar geweld dreigt en welke sociale en politieke groeperingen verantwoordelijk zijn voor het geweld.

“De alarmerende toename van het aantal aanvallen op christenen en hun eigendommen in heel India vraagt om dringende beschermende maatregelen”, aldus Open Doors-woordvoerder Rinzen Baleng. “Als de rechtbanken wachten tot er een bepaalde drempel van nieuwe aanvallen is overschreden voordat er actie wordt ondernomen, zou het wel eens te laat kunnen zijn.”

Toenemend geweld

“Het aantal voorvallen van geweld tegen christenen neemt sterk toe”, signaleert het Verenigd Christelijk Forum. Er werden dat jaar zo’n 486 gevallen geregistreerd – een stijging van 75 procent ten opzichte van 2020. Waarschijnlijk ligt het aantal nog hoger, omdat vaak geen aangifte wordt gedaan.

Behalve het geweld neemt ook deelstaten toe die wetten tegen bekering aannemen. Inmiddels gaat het om elf Indiase deelstaten. “De onduidelijkheid over de gebruikte definities voor fraude, aansporing en misleiding in deze wetgeving geven daarbij ruimte voor misbruik” aldus Baleng. “Bovendien,” zei ze, “ligt de bewijslast volledig bij de beschuldigde, kan de politie arresteren zonder arrestatiebevel en is er geen kans op borgtocht”. Deze wetten worden gebruikt om minderheden aan te vallen door burgerwachten die nu een vrijbrief hebben om straffeloos te handelen.