Vrijdag 15 juli staat een hoorzitting gepland bij het Hooggerechtshof in India over geweld tegen christenen. Dit is naar aanleiding van een verzoekschrift dat in maart is ingediend door de aartsbisschop van Bangalore, dr. Peter Machado, samen met het Nationale Solidariteits Forum en de Evangelische Gemeenschap van India. Toen kreeg hij nul op zijn rekest omdat de opperrechter het niet urgent genoeg vond.

De advocaat heeft het verzoekschrift opnieuw ingediend bij de tijdelijke waarneming van het Hooggerechtshof in de zomerperiode, met het verzoek om een spoedzitting vanwege het toenemende geweld tegen christenen. Alleen al in de maand mei waren er 57 geregistreerde geweldsincidenten tegen christenen in India. De waarnemende rechters Surya Kant en JB Pardiwala reageerden positief op dit verzoek.

In hun pleidooi willen de indieners aan de hand van de concrete geweldsincidenten van mei aandacht vragen voor geweld tegen christenen en de vrees voor een verdere toename. Specifiek wordt de invloed van haat zaaiende taal door religieus-nationalistische groepen genoemd, die oproept tot uitsluiting en geweld. De centrale regering en de regeringen van deelstaten lijken niet in staat om deze haat zaaiende boodschappen de kop in te drukken en bescherming te bieden aan de christelijke burgers van India.

Een partner van Open Doors uit het midden van India licht het belang van de hoorzitting toe: “Deze hoorzitting kan een positieve ontwikkeling voor christenen in India zijn. We bidden dat er wetten komen die christenen, die op dit moment zo kwetsbaar en zonder stem zijn, te beschermen. Het is belangrijk om te bidden voor de hoorzitting maar ook voor de procedures die daarna nog volgen.”

Een van de uitdagingen is dat in veel gevallen geen aangifte gedaan wordt. Dat komt door gebrek aan vertrouwen in de politie en overheid en ook door de invloed van extremistische groepen. Die zetten de lokale gemeenschap vaak aan tot geweld tegen christenen. Dit betekent dat de vervolgers zich binnen de lokale gemeenschap bevinden waardoor slachtoffers afzien van aangifte uit angst voor nieuw geweld.

India staat op plaats 10 van de Ranglijst Christenvervolging. Aanhangers van de religieus-nationalistische hindutva-ideologie streven naar een hindoe-natie waar geen ruimte is voor religieuze minderheden zoals christenen en moslims. Dit gaat gepaard met haat zaaiende taal en geweld.

Bid alsjeblieft mee

  • Dat het verzoekschrift en de hoorzitting het begin mogen worden van een beweging tegen extremisme en haat tegen minderheden in India.
  • Dat meer groepen en gemeenschappen wereldwijd zich uit zullen spreken voor de kwetsbare christelijke gemeenschap in India.
  • Dat deelstaten zich bewust worden hun verantwoordelijkheid naar christenen en andere religieuze minderheden.
  • Bid ook voor de veiligheid van de indieners van dit verzoekschrift en de slachtoffers van de 57 geweldszaken die hiermee op de voorgrond komen.