Met steun van Open Doors is in het westen van Nepal een kerk herbouwd. Het vorige kerkgebouw was door een aardbeving ingestort.

De kerk was gesticht door een lokale pastor. De eerste kerkdiensten vonden plaats in een stal. De helft was beschikbaar voor een groep gelovigen, in het andere deel stonden koeien en geiten. Toen de kleine gemeente een open schuur ging gebruiken voor diensten, rees er verzet uit de dorpsgemeenschap. Zij stonden niet toe de schuur te verhuren voor kerkdiensten, omdat die te veel overlast zouden geven.

De gelovigen besloten samen geld te sparen voor de bouw van een eigen kerkgebouw. Ze zamelden tienden in en sommigen droegen extra financiële giften bij om land te kunnen kopen. Op deze grond bouwden ze met bamboe en leem een klein kerkgebouw en konden daar hun diensten houden

Een aardbeving verwoestte echter het gebouwtje. De predikant besloot een kleine kamer in zijn eigen huis te gebruiken voor de diensten. De ruimte was niet groot genoeg voor alle gelovigen om bijeen te komen. Dankzij uw steun en gebeden konden lokale partners van Open Doors hen helpen bij de wederopbouw van het kerkgebouw.

De Nepalese gelovigen zijn nu in staat diensten in hun eigen kerkgebouw te beleggen en hebben meer ruimte. De voorganger en zijn gemeenteleden zijn erg blij met de geboden steun. “We zijn Open Doors oprecht dankbaar voor de financiële hulp die zij heeft gegeven”, liet de predikant weten.

Nepal staat op plek 32 van de Ranglijst Christenvervolging.