Bid voor deze drie kleine meisjes: Seema*, Reena* en Diya* en hun broer Raj* die niet op de foto staat. Hun moeder Sujita, rechts op de foto, is vorige week overleden. Een dag voor haar dood vertelde ze aan pastor Daniel*, een lokale partner van Open Doors, dat ze een keelinfectie had. 

Pastor Daniel deelt: “Dit bericht schokt ons vreselijk. Ze had ons niet verteld dat haar gezondheidstoestand zo ernstig was.” Moeder Sujita is enkele jaren geleden tot geloof gekomen, en heeft toen veel tegenwerking ervaren van haar familie en vrienden. Na het overlijden van haar man is ze uit de gemeenschap gezet met haar kinderen. Niemand van haar familie bekommerde zich om hen. Sujita verdiende de kost als dagloner en huishoudelijke hulp. Op die manier probeerde ze de eindjes aan elkaar te knopen om zichzelf en haar kinderen in leven te houden.

‘Ze werkte enorm hard’
Pastor Daniel deelt dat Sujita op de trainingsprogramma’s van Open Doors altijd heel actief meedeed, en waar mogelijk probeerde te helpen. “Ze werkte enorm hard. Waarschijnlijk heeft dit te veel van haar gezondheid gevraagd. Ze wilde haar kinderen goed opvoeden, en deed alles wat binnen haar mogelijkheden lag om daaraan bij te dragen.” Bid voor Raj, Seema, Reena en Diya. Op dit moment ontfermen leden uit de lokale kerk zich over hen.

* Schuilnaam