Al vroeg in hun jonge leven worden kinderen in landen met christenvervolging geconfronteerd met geweld, buitensluiting en angst. De onderdrukkers hebben soms maar één doel: voorkomen dat er een generatie opgroeit waar de kerk uit gebouwd wordt. Open Doors brengt dit jaar voor het eerst via een onderzoeksrapport uit over de situatie van kinderen in de vervolgde kerk.

In 49 van de 50 landen van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors krijgen kinderen te maken met discriminatie en intimidatie op school. Dat is een belangrijke conclusie uit het rapport. De onderzoekers karakteriseren de vervolging als ‘’buitensluitend, identiteit-vormend en wreed.”

Wreed

Wreed omdat in bijna een derde (32 procent) van de landen met vervolging kinderen en jongeren worden gedood vanwege hun geloof of omdat ze tot een christelijke gemeenschap of familie behoren. Volgens de onderzoekers een zeer verontrustend percentage. Ook gedwongen huwelijken, verbaal, seksueel en fysiek geweld en psychologische druk maken de vervolging meedogenloos.

Aan de hand van een knelpuntenlijst bracht Open Doors in kaart waar kinderen onder de achttien jaar mee te maken krijgen. Juist omdat ze een kwetsbare groep vormen, wil de organisatie beter weten hoe het met hen is gesteld. Open Doors hoopt met die informatie beter te kunnen inspelen op hun noden.

Kwetsbaar

Juist kinderen zijn kwetsbaar omdat ze zich in een levensfase bevinden waarin hun identiteit nog wordt gevormd. Systematische marginalisering zet christelijke jongeren onder grote druk om zich te conformeren aan een meerderheidsreligie.

Open Doors hoopt in 2022 een vervolgonderzoek in te stellen naar de situatie van kinderen.