Soedan heeft vier christenen vrijgelaten, die voor de rechter waren gedaagd wegens afvalligheid van de islam. De aanklacht is ingetrokken, omdat afvalligheid sinds 2021 niet meer strafbaar is. Hun kerkgebouw blijft, evenals andere kerken, gesloten wegens dreigementen

Het viertal was in juni gearresteerd na een politie-inval in de baptistenkerk van Zallengei in de Soedanese provincie Darfur. Deze kerk was met toestemming van de autoriteiten gesticht tijdens de door burgers geleide overgangsperiode.

De vier mannen werden beschuldigd van geloofsafvalligheid en tijdens het politieverhoor mishandeld. Daarna kwamen ze op borgtocht vrij, maar zouden op 30 augustus in de rechtbank moeten verschijnen. De rechter gaf echter aan dat de aanklachten waarschijnlijk zouden worden afgewezen omdat afvalligheid niet langer een strafbaar feit is. Daarop is de zaak geseponeerd. 

Open Doors verwelkomt de afwijzing van aanklachten, maar blijft de regering van Soedan oproepen de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging te respecteren. “De ontwikkeling in Darfur geeft aan dat deze rechten worden bedreigd door ambtenaren die de vele positieve veranderingen tijdens de overgangsperiode (naar een burgerregering, red.) ongedaan willen maken.” 

Kerken dicht

Volgens Christian Solidarity Worldwide (CSW) hoeven de mannen niet langer hoeven te voldoen aan de voorwaarden van borgtocht. De officier van justitie heeft bevolen de inbeslaggenomen bezittingen terug te geven. 

Vanwege de bedreigingen en aanvallen die de vier hebben ondergaan door extremisten in de gemeenschap, blijft de wettelijk erkende kerk echter gesloten. Ook drie andere kerken in Zallingei houden dit jaar hun deuren dicht, omdat het aantal bedreigingen en gewelddaden tegen lokale christenen toeneemt. 

Respect nodig 

Een woordvoerder van Open Doors zei dat de kerksluiting aantoont dat “de maatschappelijke druk op gelovigen – en dan vooral bekeerlingen met een moslimachtergrond – in bepaalde gebieden zo intens blijft, dat christenen hun geloof niet openlijk kunnen belijden, tenzij deze rechten worden afgedwongen door lokale autoriteiten.” De internationale gemeenschap moet Soedanese militaire leiders blijven betrekken bij deze zaken “om ervoor te zorgen dat de vorderingen op het gebied van mensenrechten die vóór de staatsgreep zijn gemaakt, overeind blijven en door alle overheidsniveaus worden gerespecteerd.” 

Soedan staat op de Ranglijst Christenvervolging op de dertiende plaats. De bijna twee miljoen christenen vormen een minderheid op een bevolking van 45 miljoen mensen.