Waardeer vrijheid door te gunnen en te benutten" />

Waardeer vrijheid door te gunnen en te benutten

Ranglijst

Harderwijk – Wij leven in vrijheid, zonder afhankelijk te zijn van een bezettende macht en zonder vervolgd te worden vanwege wie wij zijn. Alleen de alleroudsten onder ons kennen mogelijk situaties waarover ze uit eigen ervaring kunnen vertellen over hun onvrijheid. Actuele situaties van onvrijheid zijn er vrijwel niet in ons land.

Als christelijke minderheid hebben wij ook relatieve vrijheid om ons geloof te praktiseren. Hoe groot die vrijheid is, hoe groot de waarde daarvan is en wat het contrast is met de geloofsvervolging in andere landen op deze planeet, kunnen we vernemen van de mensen die deel uitmaken van organisaties als SDOK en Open Doors. SGP interviewde hierover onze directeur Maarten Dees en Richard Groenenboom, woordvoerder van de SDOK.

Hieronder leest u het gehele interview met Maarten Dees in De Banier, het partijblad van de SGP.

In Nederland vieren we dit jaar 75 jaar vrijheid. De meesten van ons weten niet beter dan het leven in deze situatie. Wat is volgens u leven in vrijheid?

“Ik ben intens dankbaar dat ik in vrijheid mag leven. Vrijheid betekent voor mij dat ik zonder angst, voluit mag leven. Vrijheid is voor mij dat ik de vrijheid en de keuzes van anderen respecteer en ruimte geef. Verder ben ik dankbaar dat ik mijn geloof mag uitleven, naar de kerk kan gaan en over de Heere Jezus Christus kan spreken zonder dat ik bang hoef te zijn voor arrestatie of erger. Leven in vrijheid is ook dat wij ons hier publiek kunnen uitspreken voor allen die omwille van Christus worden vervolgd.”

Op welke manier zouden we vrijheid moeten waarderen?

“We waarderen vrijheid vooral door het te benutten en te gunnen. Te gunnen door hartelijk, royaal en ontspannen met iedereen om te gaan die we in ons leven en werken ontmoeten en belang te stellen in alles wat hen drijft. Benutten doen we door te getuigen, in onze daden en zo nodig met woorden. Getuigen van de Heere die ons leven in beslag heeft genomen. In mijn geval betekent dat vrijwel altijd dat ik wil en vaak ook kan vertellen over het geweldig mooie werk wat ik mag doen.”

Hoe is het gesteld met de geloofsvervolging in de wereld? En is er meer christenvervolging dan dat andere gelovigen worden vervolgd?

“De Ranglijst Christenvervolging 2020 rapporteert over de vijftig landen met de intenste christenvervolging. We hebben het dan over 260 miljoen christenen. Vervolging groeit in omvang en intensiteit. Dat toont ons onderzoek glashelder aan en dat wordt bevestigd door relevante externe bronnen. Inderdaad, christenen vormen de grootste groep die te maken heeft met geloofsvervolging. Ook andere religieuze minderheden en atheïsten hebben te maken met vervolging. Denk aan de bahá’is in Iran en Jemen, jezidi’s in Irak, Oeigoeren in China of ahmadimoslims in Pakistan.”

De jaarlijkse ranglijst geeft jullie extra bekendheid. Wat is het verhaal achter deze ranglijst?

“De Ranglijst Christenvervolging verscheen voor het eerst in 1993 en sindsdien elk jaar. Open Doors vindt het belangrijk om al het werk te baseren op goed onderzoek. De ranglijst helpt ons om te bepalen waar ons werkveld moet zijn en om de ernst van christenvervolging zichtbaar te maken. Dat is niet alleen van belang voor christenen in Nederland en Vlaanderen; inperking van (geloofs)vrijheid raakt in potentie alle burgers.”

 “Christenvervolging is veelal te typeren als ‘de kanarie in de kolenmijn’. Waar christenen worden aangepakt is er fundamenteel iets mis met de rechten van álle mensen.”

Welke ontwikkelingen signaleert u?

“Wij signaleren momenteel drie dominante trends. Militante islam wil de macht grijpen in zwakke Afrikaanse staten in Sub-Saharaans Afrika. Islamitisch geweld verspreidt zich over Zuid- en Zuidoost-Azië. En in landen als China en in mindere mate ook in India wordt biometrische technologie (onder meer gezichtsherkenning, red.) op grote schaal ingezet om burgers te controleren. En let wel, christenvervolging is veelal te typeren als ‘de kanarie in de kolenmijn’. Waar christenen worden aangepakt is er fundamenteel iets mis met de rechten van álle mensen.”

Geloofsvervolging is in Nederland niet aan de orde. Ziet u signalen van een verglijdende schaal, zoals die op de lange termijn ook in andere landen zichtbaar waren?

“Volgens de systematiek die Open Doors hanteert, is er in Nederland geen sprake van geloofsvervolging. Dat betekent niet dat er geen geloofsonvrijheid kan voorkomen of worden ervaren. Maar vergeleken met de vervolgde christenen die wij een stem geven, genieten wij hier een comfortabel christelijk leven. De ruimte die er bijvoorbeeld nog is voor christelijke politiek is daarvan een duidelijk bewijs.

Ik zou willen toevoegen dat we ons die ‘glijdende schalen’ niet moeten laten overkomen, maar daarentegen met een hoog bewustzijn van het lot van onze broeders en zusters in onder andere Noord-Korea en Burkina Faso, metterdaad onze vrijheid moeten benutten en onvrijheid elders aan de orde moeten stellen.”

 “In Nederland genieten we een comfortabel christelijk leven. De ruimte die er bijvoorbeeld nog is voor christelijke politiek is daarvan een duidelijk bewijs.”

Hebt u adviezen over hoe de SGP in de Nederlandse en Europese politiek met effect het thema christenvervolging kan aankaarten? Kan onze aanpak daarin nog verbeteren?

“Wij zijn dankbaar met de vele initiatieven van de SGP en andere partijen om aandacht te vragen voor christenen die vervolgd worden, bijvoorbeeld door Kamervragen te stellen aan de minister van Buitenlandse Zaken. Onze oproep is om vooral op deze weg door te gaan en waar mogelijk samen te werken met andere partijen om geloofsvervolging algemeen en soms heel specifiek op de agenda te blijven zetten. En blijf bij ons aankloppen voor informatie en duiding. Daar denken wij meer dan graag in mee.”

Hoe kunnen SGP’ers bijdragen aan de hulp aan en de zorg voor vervolgde christenen?

“Als eerste wil ik dan toch vragen om gebed. Dat is geen obligate of gemakkelijke suggestie. Aanhoudend en gericht blijven bidden is van het grootste belang en zeker niet eenvoudig. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden om in actie te komen, we hebben altijd geld nodig om vervolgde christenen te helpen. Ook steunen we altijd op een betrokken achterban en vrijwilligers. Zie daarvoor onze website of neem contact met ons op, we komen heel graag langs voor een presentatie.”

Is er ook iets wat u op dit thema voor plaatselijke politiek wilt zeggen, of is dit meer een zaak van landelijke en Europese politici?

“Wij willen met onze informatie en communicatie graag harten van mensen raken. Dat zal dan hopelijk ook een lokaal effect hebben. We verlangen ernaar dat christenen in Nederland en Vlaanderen daadwerkelijk navolgers van Christus zijn. Is er bijvoorbeeld een azc in de buurt, dan heeft dat onmiddellijk impliciete betekenis voor mij als christen. Maar dat is ook aan de orde als ik mensen ontmoet in de supermarkt en op straat. We worden opgeroepen zout en licht te zijn op de plek die God ons ieder persoonlijk geeft.”

Hoe werken organisaties zoals SDOK, Stichting HVC en Open Doors samen?

“Waar mogelijk werken we met hen samen. Vooral door met elkaar in gesprek te zijn en elkaar te kennen, te waarderen en te respecteren. Anne van der Bijl (oprichter van Open Doors, red.) zei ooit dat er alleen al voor China met gemak veertig soortgelijke organisaties bij zouden kunnen komen. Geen enkele organisatie kan alle vervolgde christenen bereiken. Dus we vullen elkaar hartelijk aan en soms werken we concreet samen.”

Bron: SGP
Interview: Sjon van der Ree Doolaard

 

Inspiratiemail

Wil je ook graag via de e-mail op de hoogte gehouden worden van komende Open Doors-evenementen en nieuws uit de vervolgde kerk? Schrijf je in en ontvang elke maand de inspiratiemail van Open Doors. 

Deel dit

Gerelateerd nieuws

5000e bezoeker Open Doors Bezoekerscentrum 29 december 2022

Open Doors verwelkomt 5000ste bezoeker

Stichting Open Doors verwelkomde donderdag 29 december de 5000ste bezoeker in het Open Doors Bezoekerscentrum, waar mensen van dichtbij kunnen zien en horen wat het betekent om te worden vervolgd om je geloof. Christiaan Rietberg uit Oldebroek stapte als 5000ste bezoeker over de drempel, vergezeld door zijn vrouw Deborah en twee zoons Jens (4) en Boaz (2). In juli 2021 opende Open Doors de deuren van het speciale bezoekerscentrum aan […]

Lees meer
Vrouw verbergt haar gezicht achter haar handen 25 november 2022

‘Ban geweld tegen christelijke vrouwen uit’

Voor veel vrouwen is de wereld nog steeds een gevaarlijke plek. Open Doors juicht het dan ook toe dat de Verenigde Naties elk jaar op 25 november aandacht vraagt voor hun positie. De wereldgemeenschap moet niet berusten in geweld tegen christelijke vrouwen in een vijandige omgeving.  Dat zegt Open Doors op de Dag van uitbanning van geweld tegen vrouwen, die op initiatief van de Verenigde Naties ieder jaar op 25 […]

Lees meer
Anne van der Bijl 24 november 2022

Veel animo voor levenslessen broeder Anne van der Bijl

De serie Levenslessen van Anne van der Bijl, de in september overleden oprichter van Open Doors, slaat aan bij een groot publiek. Meer dan 1.700 mensen hebben zich ingeschreven voor de huidige reeks van zeven levenslessen.  De spectaculaire aanwas heeft Open Doors verrast. “Brother Andrew was wereldberoemd, maar in Nederland was hij een gewone man. Toch heeft zijn overlijden veel losgemaakt. We krijgen veel persoonlijke verhalen van mensen terug over […]

Lees meer
Hand in hand

Schrijf je in voor de

Maande­lijkse inspiratie­mail

Bemoedigende getuigenissen

Laatste nieuws

Inspiratie voor jou

Aanmelden inspiratiemail

Aanhef

Scroll naar boven