Zondag 4 juni 2023 is de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Traditiegetrouw is de eerste zondag na Pinksteren de Zondag voor de Vervolgde Kerk, want na de uitstorting van de Heilige Geest begon ook de vervolging.

We roepen alle kerken in Nederland op om op 4 juni, tijdens de Zondag voor de Vervolgde Kerk, stil te staan bij onze vervolgde broers en zussen. Dit doe je door de dienst in het teken te stellen van de vervolgde kerk. Hiervoor hebben we een kerkenpakket samengesteld. Doet jullie kerk ook mee?

Kerkenpakket, wat krijg je?

Speciaal voor de Zondag voor de Vervolgde Kerk kun je een kerkenpakket aanvragen. In dit pakket vind je materialen om de dienst vorm te geven zoals een preekschets, tips voor liederen, een collectevoorstel met bijbehorende video en kindermateriaal.

Je ontvangt dit kerkenpakket in je mailbox, direct na je aanmelding. Je bent vrij om zelf te beslissen welke onderdelen uit het pakket je inzet.

Aanmelden als organisator

Aanmeldform: ZvK 2023 (/zondag)

  • Hidden