Inzichten uit de participatie-theologie

Vervolgde christenen weten uit geloofservaring dat ze in hun lijden één zijn met de Here Jezus die voor ons leed en stierf. Net zoals Paulus schreef in Filippenzen 3:10: ‘Ik wil delen in zijn lijden’. De theologie heeft lang moeite gehad om oog te hebben voor die ervaring van lijden-met-Christus. In de Bijbelgetrouwe theologie viel het accent sterk op Christus’ lijden in onze plaats. En het is goed dat we daar in deze weken voor Goede Vrijdag bij stilgezet worden.  

Maar, hoe belangrijk de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof ook is, wat het Nieuwe Testament ons te zeggen heeft is méér. Dat ‘in-Christus-zijn’ gezien kan worden als de eigenlijke kern van Paulus’ boodschap, daarvoor is in de theologie de laatste jaren steeds meer oog. De Bijbel nodigt ons uit om niet slechts in Jezus Christus te geloven, maar om te delen in Hem, in Zijn verhaal van dood en opstanding, en om Hem te belichamen in deze wereld. Deze participatie-theologie helpt ons om beter te begrijpen wat de betekenis is van het lijden van vervolgde christenen. Maar ook wat het voor ons betekent om te delen in de nederigheid, de dood en de opstanding van Christus.  

In een blogserie van vijf delen van nu tot Pasen ga ik met name in op de theologie van de Amerikaanse theoloog Michael J. Gorman. We volgen daarbij zijn uitleg van Filippenzen 2 en 3. 

Willem van der Deijl