Theoloog Willem van der Deijl

Kerkleiders­-
blog

‘Volg mij’

‘Discipelschap’ is een aansprekend thema in de kerk vandaag. Christen-zijn gaat immers niet alleen over wat je gelooft, maar ook over hoe je leeft. Dat spreekt veel mensen aan, want discipelschap heeft een positieve lading: leerling-zijn betekent groeien. Groeien in al het goede van Christus en Zijn koninkrijk. Geestelijke zelfontplooiing klinkt aantrekkelijk.

Als we aandachtig luisteren naar wat de Here Jezus Zelf zegt over discipelschap, dan horen we Hem allereerst spreken over zelfverloochening, niet over zelfontplooiing. Hij spreekt over navolging als een gevaarlijke weg, want in het evangelie is Hijzelf onderweg naar het kruis. Navolging en vervolging hebben in het evangelie met elkaar te maken, lijkt het. Meer op Jezus lijken voelt soms misschien wel meer als een vloek dan als een zegen. Kijk maar naar de vervolgde kerk vandaag. Toch zegt de Heer Jezus: ‘Volg Mij’. Willen we dat eigenlijk wel echt? Kunnen we dat wel? En durven we het wel?

Discipelschap is in het evangelie vol van paradox. Leven wordt alleen gevonden door de dood heen. Veiligheid alleen door gevaar heen. Geborgenheid door risico. Elk van de vier evangeliën belicht dit thema op een andere manier, met kenmerkende eigen accenten. In deze blogserie proberen we aandachtig te lezen naar wat elk van de evangeliën de eerste christenen en ons vandaag wil zeggen over de betekenis en de kostprijs van discipelschap.

Lees vier weken mee over discipelschap en vervolging, onderweg naar Goede Vrijdag.

  1. Matteüs: Volg de Koning naar het kruis
  2. Marcus: Gerekruteerd voor de strijd van de lijdende Mensenzoon
  3. Lukas: Kruisdragen achter Jezus om met Hem op te staan
  4. Johannes: Vrucht dragen door je leven af te leggen

Willem van der Deijl
Theoloog Open Doors Nederland

Man leest Bijbel

Volg de Koning naar het kruis

Discipelschap en vervolging in Matteüs Het Matteüs-evangelie kun je lezen als een handboek voor discipelschap. Het staat vol met het onderwijs van de Here Jezus aan zijn discipelen – gezaghebbend onderwijs over het koningschap van Christus. In de slotscene, waarin de discipelen worden uitgezonden om de volken tot discipelen te maken, komen verschillende hoofdthema’s bijeen uit het Matteüs-evangelie: koningschap, zending en discipelschap. Drie draden, met vervolging erdoorheen geweven. Koningschap, zending […]

Lees de 1e blog van de serie
Vrouw leest Bijbel in kerk

Gerekruteerd voor de strijd van de lijdende Mensenzoon

Discipelschap en vervolging in Marcus Strijd vanaf de start Het centrale thema van Marcus is eigenlijk niet het leven van Jezus maar Zijn dood. Het is in feite een passieverhaal (een derde van dit evangelie beschrijft de laatste week in Jeruzalem) met een uitgebreide inleiding. Marcus vertelt zijn verhaal door te focussen op de dood van de Heer, en door alles in zijn verhaal daarnaartoe te schrijven. Vanaf het eerste […]

Lees de 2e blog van de serie
Bijbel in gevouwen handen

Kruisdragen achter Jezus om met Hem op te staan

Discipelschap en vervolging in Lukas Kruis of glorie? Heeft Lukas een uitgewerkte theologie van het kruis? Nee, zeggen sommigen. In de toespraken in Handelingen, bijvoorbeeld, vinden ze geen uitgebreide uitleg over de betekenis van het kruis, zoals dat centraal staat bij Paulus. Juist de opstanding is het sleutelgebeuren bij Lukas, menen ze. Bij Lukas zijn de verlossing, de vergeving van zonden en de komst van de Geest verbonden aan de […]

Lees de 3e blog van de serie
Man die een Bijbel vasthoudt

Vrucht dragen door je leven af te leggen

Discipelschap en vervolging in Johannes Sterven om vrucht te dragen  In het Johannes-evangelie getuigt de Heer Jezus steeds van Zichzelf: wie Hij is, wat Hij gaat doen en wat dat betekent. Hij is gekomen om Zijn leven te geven en zo God te eren. Maar als Hij zo over Zichzelf spreekt, spreekt Hij telkens direct ook over de consequenties zijn voor zijn leerlingen – wat voor hen de prijs is […]

Lees de 4e blog van de serie
Theoloog Willem van der Deijl

Kerkleidersblog 2022

Theologische stemmen uit verleden en heden over het lijden van de kerk ‘Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden…’ Waarom lijdt de kerk? Waarom worden vandaag 360 miljoen christenen om hun geloof vervolgd? Is er een verklaring of een reden waarom dit gebeurt? Het Nieuwe Testament geeft ons het begin van een antwoord op die vragen: dit is omwille van Jezus Christus. Hij is Degene […]

‘Geroepen om te lijden’
Theoloog Willem van der Deijl

Kerkleidersblog 2021

Inzichten uit de participatie-theologie Vervolgde christenen weten uit geloofservaring dat ze in hun lijden één zijn met de Here Jezus die voor ons leed en stierf. Net zoals Paulus schreef in Filippenzen 3:10: ‘Ik wil delen in zijn lijden’. De theologie heeft lang moeite gehad om oog te hebben voor die ervaring van lijden-met-Christus. In de Bijbelgetrouwe theologie viel het accent sterk op Christus’ lijden in onze plaats. En het is goed dat we daar in deze weken voor […]

‘Delen in Christus’ lijden’
Scroll naar boven