Theoloog Willem van der Deijl

Kerkleiders-­
blog 2021

‘Delen in Christus’ lijden’

Inzichten uit de participatie-theologie

Vervolgde christenen weten uit geloofservaring dat ze in hun lijden één zijn met de Here Jezus die voor ons leed en stierf. Net zoals Paulus schreef in Filippenzen 3:10: ‘Ik wil delen in zijn lijden’. De theologie heeft lang moeite gehad om oog te hebben voor die ervaring van lijden-met-Christus. In de Bijbelgetrouwe theologie viel het accent sterk op Christus’ lijden in onze plaats. En het is goed dat we daar in deze weken voor Goede Vrijdag bij stilgezet worden.  

Maar, hoe belangrijk de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof ook is, wat het Nieuwe Testament ons te zeggen heeft is méér. Dat ‘in-Christus-zijn’ gezien kan worden als de eigenlijke kern van Paulus’ boodschap, daarvoor is in de theologie de laatste jaren steeds meer oog. De Bijbel nodigt ons uit om niet slechts in Jezus Christus te geloven, maar om te delen in Hem, in Zijn verhaal van dood en opstanding, en om Hem te belichamen in deze wereld. Deze participatie-theologie helpt ons om beter te begrijpen wat de betekenis is van het lijden van vervolgde christenen. Maar ook wat het voor ons betekent om te delen in de nederigheid, de dood en de opstanding van Christus.  

In een blogserie van vijf delen van nu tot Pasen ga ik met name in op de theologie van de Amerikaanse theoloog Michael J. Gorman. We volgen daarbij zijn uitleg van Filippenzen 2 en 3. 

Willem van der Deijl 

Kruis

Deel 1: Gehoorzaam tot in de dood

De kruisvormige identiteit van God ‘Hij die de gestalte van God had, hield Zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij Zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.’ Michael J. Gorman, een toonaangevend theoloog die de laatste twintig jaar diverse boeken schreef over Paulus en […]

Lees de 1e blog van de serie
Kruis aan hanger

Deel 2: Één met hem zijn

Christus gelijkvormig worden ‘Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.’ Parallelle biografie Paulus’ beschrijving van zijn eigen biografie in Filippenzen 3 is duidelijk bedoeld als een spiegel van het […]

Lees de 2e blog van de serie
Kruis

Deel 3: De gezindheid van Christus

Kruisvormig gemeente­leven ‘Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van Zijn lichaam, de kerk, waarvan ik de dienaar ben.’ ‘Vrije’ westerse christenen en vervolgde christenen uit de rest van de wereld hebben elk op hun eigen manier te maken met ervaringen van verlies. Als we ons klein en bedreigd voelen, als […]

Lees de 3e blog van de serie
Kruis

Deel 4: Delen in Zijn lijden

Lijden als participatie in de missie van God ‘Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren, ik wil delen in Zijn lijden en aan Hem gelijk worden in Zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.’ Paulus verbijstert Van harte kunnen we het met Paulus meezeggen: “We willen Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren!” Waar Jezus Christus vervloekt […]

Lees de 4e blog van de serie
Drie christelijke kruizen

Deel 5: De kracht van Zijn opstanding ervaren

De overlappende realiteit van kruis en opstanding ‘Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren, ik wil delen in Zijn lijden en aan Hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.’ Opstanding nu Hoe ervaren wij de kracht van Christus’ opstanding? Als christenen vandaag nadenken over de betekenis van de opstanding en van Pasen voor hen persoonlijk, […]

Lees de 5e blog van de serie
Theoloog Willem van der Deijl

Kerkleidersblog 2023

‘Discipelschap’ is een aansprekend thema in de kerk vandaag. Christen-zijn gaat immers niet alleen over wat je gelooft, maar ook over hoe je leeft. Dat spreekt veel mensen aan, want discipelschap heeft een positieve lading: leerling-zijn betekent groeien. Groeien in al het goede van Christus en Zijn koninkrijk. Geestelijke zelfontplooiing klinkt aantrekkelijk. Als we aandachtig luisteren naar wat de Here Jezus Zelf zegt over discipelschap, dan horen we Hem allereerst […]

‘Volg Mij’
Hand in hand

Schrijf je in voor de

Maande­lijkse inspiratie­mail

Bemoedigende getuigenissen

Laatste nieuws

Inspiratie voor jou

Aanmelden inspiratiemail

Aanhef

Scroll naar boven