Het blijft lastig om christen te zijn in Maleisië, zeker voor mensen met een moslimachtergrond. Radicaalislamitisch gedachtegoed krijgt steeds meer voet aan de grond. Daarmee neemt christenvervolging toe. De instabiele politieke situatie in Maleisië maakt de toekomst voor christenen nog onzekerder.

De situatie voor christenen

Maleisiërs die zich bekeren tot het christendom overtreden de wet. Zij kunnen rekenen op flinke tegenstand vanuit hun familie en lokale gemeenschap. Bekeerlingen worden gezien als verraders van alles waar de Maleisische cultuur voor staat. Alle groeperingen die niet-islamitisch zijn worden door de autoriteiten nauwlettend in de gaten gehouden. Vooral op protestantse groeperingen is de overheidscontrole streng, want zij zijn vaak actiever in het uitdragen van hun geloof. En dat is verboden.

Ontmoet Reina*

“Jullie brachten kleur in mijn leven! Het was zoals het licht van de maan die een donkere nacht verlicht. Jullie zijn een zegen voor geweest. Niet veel mensen zien mij, maar de Here God ziet mij wel. En Hij helpt mij door mensen zoals jullie.”

Reina kreeg een audiobijbel in haar eigen taal zodat ze ook haar ongeletterde echtgenoot en kinderen kon laten kennismaken met het christelijk geloof.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in Maleisië door:

  • christenen wereldwijd op te roepen om te bidden voor Maleisië
  • het verspreiden van Bijbels en christelijke studieboeken
  • christenen wereldwijd op te roepen om te bidden voor Maleisië
  • het verspreiden van Bijbels en christelijke studieboeken

* Schuilnaam

Bekijk het land op de 49ste plaats: Koeweit.