Maleisië daalde op de Ranglijst Christenvervolging, maar voor christenen veranderde er weinig. Na de verkiezingen in 2018 was er hoop op meer religieuze vrijheid, maar dat is niet gebeurd. De overheid probeert de invloed van de islam te vergroten en iedere Maleisiër wordt geacht moslim te zijn.

De situatie voor christenen

Christenen worden agressief benaderd om zich te bekeren tot de islam. Vooral in Oost-Maleisië, waar de meeste christenen zich bevinden. Deze manier van onderdrukking vormt een bedreiging voor de christelijke gemeenschap. Daarnaast houden radicale moslims en de overheid streng toezicht op de kerken. Vooral niet-traditionele christenen worden in de gaten gehouden, omdat ze meestal actiever zijn in het getuigen van hun geloof.

Wie de islam verlaat, gaat in tegen de Maleisische grondwet én de islamitische samenleving. Christenen met een islamitische achtergrond worden daarom het zwaarst vervolgd – vooral door familieleden en de gemeenschap. Deze christenen kunnen te maken krijgen met geweld, afwijzing, gedwongen scheiding of opsluiting in een islamitisch heropvoedingskamp. Uit angst beleven ex-moslims hun geloof in het diepste geheim.

Voorbeelden van vervolging

  • Vrouwelijke moslimbekeerlingen kunnen door islamitische familieleden worden gedwongen te trouwen met een moslim. Soms worden jonge christelijke vrouwen ontvoerd, geregistreerd als moslim en gedwongen te trouwen met een moslim.
  • Christenen met islamitische achtergrond worden regelmatig achtergesteld bij de noodhulp aan coronaslachtoffers. Dit gebeurt vooral op het platteland. Open Doors-partner Sam kent jonge christenen met islamitische achtergrond. Onlangs ontmoette Sam de jongeren opnieuw. “Een aantal van hen was moslim geworden. Voedsel was verkrijgbaar bij de lokale moskee, maar hiervoor moesten ze eerst terugkeren tot de islam. De jongeren waren bezweken onder de druk.”

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in Azië door:

  • het geven van trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
  • verspreiding van christelijke materialen
  • gebedsondersteuning
  • noodhulp
  • het geven van trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
  • verspreiding van christelijke materialen
  • gebedsondersteuning
  • noodhulp

Bekijk het land op de 45e plaats: Mozambique.

Ga verder naar het land op de 47e plaats: Indonesië.