Christenen in Mauritanië worden dagelijks geconfronteerd met de islamitische normen en waarden. De overheid werpt zich op als beschermer van de islam en staat bekering tot het christendom nauwelijks toe. Radicale imams wakkeren haat aan, waardoor ook gewone burgers zich minder tolerant opstellen ten opzichte van christenen.

  • Regio: Afrika
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 4.540.000
  • Christelijke bevolking: 10.100
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, georganiseerde corruptie en misdaad, etnische vijandigheid en dictatoriale paranoia
  • Meest merkbaar in: alle aspecten van het leven
De situatie voor christenen

Zowel Mauritaanse christenen als buitenlandse christenen krijgen te maken met beperkingen die de overheid oplegt. Buitenlandse christenen mogen bij elkaar komen, maar enkel en alleen onder de vlag van de Rooms-Katholieke Kerk. Ook mogen ze niet evangeliseren. Mauritaanse christenen komen in het geheim samen, uit angst ontdekt te worden door de overheid of door familieleden.

Wanneer bekend wordt dat een moslim zich heeft bekeerd tot het christendom, wordt hij of zij onder druk gezet om het christelijk geloof af te zweren. Dit gebeurt met name op het platteland. Het komt regelmatig voor dat ex-moslims worden verbannen uit de gemeenschap. Hierdoor is het moeilijk voor christenen om op het platteland te overleven, omdat ze afhankelijk zijn van gedeelde faciliteiten. Ook kinderen van christelijke ouders zijn kwetsbaar. Zij moeten verplicht islamitisch onderwijs volgen.

Voorbeelden van vervolging
  • Gelovigen kunnen alleen in het diepste geheim gedoopt worden. Moslimbekeerlingen zijn bang om zich te laten dopen, uit vrees te worden ontdekt.
Wat doet Open Doors in Mauritanië?

Open Doors helpt lokale kerken in Noord-Afrika met het toerusten van christenen door middel van verschillende trainingen en sociaaleconomische projecten. Ook verspreidt Open Doors christelijke lectuur. Open Doors roept christenen wereldwijd op te bidden voor vervolgde geloofsgenoten in Mauritanië.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten