Turkmenistan is een zeer gesloten land. Zowel de staat als de islamitische gemeenschap maakt het leven van Turkmeense christenen erg zwaar, vooral omdat deze twee elkaar versterken. Het land kent geen vrijheid van meningsuiting en geen persvrijheid. • Regio: Centraal-Azië
 • Hoofdreligie: islam
 • Inwoners: 5.943.000
 • Christelijke bevolking: 70500
 • Aanjagers van vervolging: dictatoriale paranoia en islamitische onderdrukking
 • Meest merkbaar in: kerkelijk leven, persoonlijke levenssfeer en gemeenschapsleven
De situatie voor christenen
Voor Turkmeense christenen begint vervolging dicht bij huis. Familieleden, vrienden en dorpsgenoten proberen op hen allerlei manieren te laten terugkeren tot de islam. Hierbij wordt vaak geweld gebruikt. Sommige christenen worden zelfs voor lange tijd opgesloten, geslagen en uit de gemeenschap verdreven. Vrouwelijke gelovigen worden niet zelden ontvoerd en uitgehuwelijkt aan een moslim.

Ook de bredere samenleving keert zich tegen christenen. Overleden christenen krijgen geen plek op de plaatselijke begraafplaats. Op scholen wordt verteld dat christenen vreemde wezens zijn. Kinderen van christenen worden vaak buitengesloten. Ook ligt ontslag op de loer en hebben veel christenen geen toegang tot hoger onderwijs.

De Turkmeense staat volgt elke activiteit die verband houdt met het christendom, met als doel het christelijk geloof uit te roeien. Vooral niet-geregistreerde keken hebben het erg zwaar. De politie valt regelmatig gebouwen binnen waar christenen bijeenkomen. Christenen krijgen dan vaak een boete of worden gearresteerd. Zelfs persoonlijke afspraken tussen christenen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Voorbeelden van vervolging
 • In april 2018 deed de politie in een inval bij een christelijke samenkomst. Alle aanwezigen werden gearresteerd en urenlang ondervraagd. De christenen werden uiteindelijk vrijgelaten, maar staan sindsdien onder strikt toezicht van de politie.
 • Familieleden, de lokale gemeenschap en de autoriteiten doen hun best om kerkactiviteiten te verstoren en te verhinderen.
Wat doet Open Doors?
In samenwerking met lokale kerken steunt Open Doors verschillende projecten in Turkmenistan, waaronder:
 • het versterken van de vervolgde kerk in Centraal-Azië,
 • het verspreiden van Bijbels,
 • trainingsprogramma's voor kinderen en jongeren,
 • praktische hulp.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten